Institutul Social Valea Jiului

Arii de interes

Studii sociale

Evaluarea politicilor sociale şi a impactului social local al politicilor publice

Programe pilot de dezvoltare socială

Cultura sociologică a colectivităţii, dezvoltând capacităţi de acţiune colectivă

Stiri din domeniul sociologiei

Evenimente

 • ULTIMĂ ORĂ

  În adunarea solemnă a Academiei Române din 15 decembrie 2017, au fost decernate premiile Academiei pe anul 2015. În domeniul Sociologiei se acordă două premii dintre care, premiul „Henri H. Stahl” a fost acordat cărţii „Mimetismul de la obiceiuri la crima organizată” a autorilor Septimiu Krausz şi Irinel Stegar, apărută la editura MatrixRom Bucureşti, sub egida şi sigla Institutului Social Valea Jiului. (Câteva detalii la rubrica „Manifestări profesionale”).

  AGERPRES – Comunicat de presa

 • Presedinte I.S.V.J.
  Septimiu Krausz, profesor universitar dr. al Universității din Petroșani a devenit cetățean de onoare al municipiului Petroșani. În epoca comunistă, profesorul universitar Septimiu Krausz a câştigat bătălia cu sistemul, astfel că Universitatea din Petroşani a fost singura instituţie de învăţământ superior din ţară unde s-a predat în acea perioadă sociologia.
 • Preşedinte Asociaţie ISVJ
  Prof. Univ. Dr. Ing. Irimie Sabina
  Earned PhD in INDUSTRIAL ENGINEERING, the title of the thesis being „Researches within Industrial Systems Regarding the Microclimate Conditions From the Ergonomics’ Point of View”, after presenting the thesis on 2.11.2002 and following the Order of the Minister of Education and Research no. 3896 of 24.04.2003.
 •  Asociația Institutul Social Valea Jiului, în parteneriat cu Primăria Orașului Petrila, Primăria Municipiului Vulcan și partenerul academic Universitatea din Petroșani, au deosebita plăcerea de a vă invita la conferința de deschidere a proiectului Hunedoara civică 2021-2022, care va avea loc joi, 24 noiembrie 2022, ora 11:00, la Universitatea din Petroșani, sala de conferințe a Bibliotecii Universitare.

  Proiectul Hunedoara civică 2021-2022, este un proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 și are ca obiectiv general creşterea capacităţii ONG-urilor şi partenerilor sociali din Petrila şi Vulcan de a se implica în formularea şi promovarea dezvoltării durabile la nivel local.

  În cadrul proiectului:

  • Va fi elaborată o metodologie de evaluare a nevoilor de implicare în formularea şi promovarea dezvoltării la nivel local a ONG-urilor şi partenerilor sociali la nivelul de UAT-uri Petrila şi Vulcan.
  • Va fi întocmit un raport privind soluţiilor pentru creşterea capacităţii ONG-urilor şi a partenerilor sociali în formularea şi promovarea dezvoltării la nivel local
  • Vor fi organizate grupuri civice formate din ONG-uri (inclusiv reprezentanţi ai structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, ai camerelor de comerţ) şi reprezentanţi ai partenerilor sociali (patronate şi sindicate), pentru monitorizarea si evaluarea strategiilor de dezvoltare locală.
  • Vor fi organizarte dezbateri publice privind strategiile de dezvoltare durabilă a UAT-uri Petrila şi Vulcan.
  • Vor fi organizate sesiuni de instruire privind principiile dezvoltării durabile, metode şi instrumente de monitorizare a legiferării locale şi advocacy (dialog şi reprezentare instituţională)
  • Va fi dezvoltat un manual ce va cuprinde instrumente de monitorizare şi evaluare independentă a politicilor şi strategiilor la nivel local, proceduri de interacţiune cu autorităţile şi instituţiile administraţiei publice
  • Va fi elaborat un studiu al nivelului de transparenţă instituţională la nivelul de UAT-uri Petrila şi Vulcan și va fi instrumentalizat barometrul comparativ al percepţiei grupurilor civice privind dezvoltarea durabilă

  În speranță că proiectul nostru prezintă interes pentru dumneavoastră vă rugăm să participați împreună cu noi la acest eveniment. Prezența dumneavoastră ne onorează având în vedere importanța rolului dumneavoastră în comunitatea locală.

  Avem rugămintea de a confirma participarea la adresa evenimente@hunedoaracivica.ro până miercuri, 23 noiembrie 2022.

  Agendă:

  11.00 -11.30: Primire și înregistrare participanți

  11.30 – 12.30: Deschiderea conferinței, prezentarea părților implicate și a proiectului

  12.30 – 13.30: Prezentarea experiențelor în monitorizarea, evaluarea strategiilor de dezvoltare locală și implicarea actorilor locali (inclusiv intervenții din sală)

  13.30 – 14.30: Prânz

   

  Președinte Asociație ISVJ

  Prof. univ. dr. ing. Irimie Sabina

  Manager proiect drd. Răuță Radu

Despre asociatie

Asociatia Social Valea Jiului  este o asociaţie nonguvernamentală, non-profit, fără caracter politic, înfiinţată pe baza legislaţiei în vigoare în România. Ea este rezultatul asocierii pe baza voinţei liber exprimate a membrilor fondatori.

Asociaţia funcţionează ca personalitate juridică de sine stătătoare pe baza Statutului propriu şi a hotărârii judecătoreşti privind înregistrarea în Registrul Asociaţilor şi Fundaţilor.

Obiectivul principal al Asociaţiei Institutul Social Valea Jiului este să stimuleze cercetarea socială în Valea Jiului şi Judeţul Hunedoara, orientată pe problemele şi perspectivele comunităţii locale şi judeţene.

Contact

Adresa

Petroșani, judeţ Hunedoara Str. Universităţii nr.20 Cod postal 332006

Telefon

+40-723.718.829

e-mail

contact(at)institutulsocialvj.ro