Manifestari profesionale

Academia Română acordă în fiecare an câteva zeci de premii pentru toate domeniile (matematică, fizică, istorie, medicină etc.), purtând, fiecare, numele unei mari personalităţi a domeniului respectiv.

Pentru sociologie există două premii denumite: premiul “Dimitrie Gusti” şi premiul “Henri H. Stahl”.

Dosarul supus analizei (premiile se acordă pentru lucrări apărute cu doi ani în urmă) conţine, printre altele, C.V.-urile autorilor şi două recomandări. Cartea “Mimetismul de la obiceiuri la crima organizată” analizată de subsecţia de Sociologie, a beneficiat de onoarea de a fi recomandată de următoarele două mari personalităţi:

– acad. prof. Cătălin Zamfir, actualul preşedinte al Asociaţiei Sociologilor din România, preşedinte al Institutului Social Român şi director al Institutului de Cercetare a Calităţii Vieţii al Academiei Române;

– prof.univ.dr.ing. Nicolae Iliaş, personalitate a mineritului din România şi nu numai, deţinător a 3 mandate de Rector a Universităţii din Petroşani, membru titular al Academiei de Ştiinţe Tehnice, preşedinte al secţiei Ingineria Petrolului, Minelor şi Geonomiei a acesteia.

Ne exprimăm gratitudinea faţă de personalităţile care au recomandat cartea noastră, cât şi faţă de membri subsecţiei de Sociologie, care au selectat această lucrare pentru decernarea premiului. 

PREMIUL ACADEMIEI ROMÂNE, 2017

Academia Română acordă în fiecare an câteva zeci de premii pentru toate domeniile (matematică, fizică, istorie, medicină etc.), purtând, fiecare, numele unei mari personalităţi a domeniului respectiv. Mai mult…

REACŢIA ANGAJAŢILOR COMPANIEI NAŢIONALE A HUILEI LA PERICOLUL PIERDERII LOCULUI DE MUNCĂ

Prof.univ.dr. Septimiu Krausz

A devenit un obicei să se “explice” insuccesul oricărui program economico – social prin “lipsa unei strategii coerente în domeniul respectiv”. În ceea ce ne priveşte, având convingerea proprietăţii termenilor respectivi, credem că o explicaţie mai validă este aceea de jaf deliberat al resurselor naturale ale ţării. Şi dacă este cazul, putem justifica (argumenta şi multiplu exemplifica) fiecare concept din aserţiunea de mai sus. Mai mult…

Consfătuire cu primarii Văii Jiului

În data de 6 mai 2009, a avut loc la sediul ISVJ o intalnire intre reprezentantii primariilor din Valea Jiului si un grup de membrii ai ISVJ. Scopul a constat in informarea reciproca privind modul in care Institutul Social Valea Jiului poate fi util administratiilor publice locale, cat si a eventualelor solicitari si oferte ale acestora fata de ISVJ. Din cele 6 primarii invitate, au participat reprezentantii Municipiului Petrosani si ai oraselor Uricani si Aninoasa. Mai mult…

Contractul "IMPACTUL PROIECTULUI DEZVOLTAREA DOMENIULUI SCHIABIL ÎN ZONA TURISTICĂ PARÂNG ASUPRA POPULAŢIEI MUNICIPIULUI"

Contractul a fost semnat cu Serviciul Public Administrarea Domeniului Public şi Privat al Primăriei Petroşani, la 19 mai 2010, sub nr.8017. În conformitate cu oferta de prestări servicii şi preluarea în contract, s-a avut în vedere realizarea unui studiu compus din două anchete interconectate. Mai mult…

Valea Jiului sub pana unei tinere speranțe

Nota autoarei.

Când am terminat această carte (Irinel Stegar, 2014, “Dezastrul programat al Văii Jiului”, editura Focus, Petroşani, 109 pagini), am oferit-o spre consultare membrilor ISVJ şi unor personalităţi marcante din domeniul sociologiei, economiei şi mineritului. Majoritatea acestora mi-au mulţumit, făcând şi aprecieri, iar dl. doctor Gheorghe Ciulbea, fost profesor universitar la Academia de Studii Economice Bucureşti, m-a onorat chiar cu o recenzie, pe care o publicăm mai jos.

Lucrarea se găseşte integral şi pe site-ul www.bibliotecavirtualadesociologie.ro şi deşi a fost postată în 2015, are deja peste 300 de accesări.

Pe acelaşi site este postată integral şi lucrarea S.Krausz, I.Stegar, 2015, “Mimetismul: de la obiceiuri la crima organizată”, editura Matrix Rom Bucureşti, 204 pagini, care beneficiază şi ea de peste 360 accesări. Mai mult…