Contractul "IMPACTUL PROIECTULUI DEZVOLTAREA DOMENIULUI SCHIABIL ÎN ZONA TURISTICĂ PARÂNG ASUPRA POPULAŢIEI MUNICIPIULUI"

Contractul a fost semnat cu Serviciul Public Administrarea Domeniului Public şi Privat al Primăriei Petroşani, la 19 mai 2010, sub nr.8017. În conformitate cu oferta de prestări servicii şi preluarea în contract, s-a avut în vedere realizarea unui studiu compus din două anchete interconectate.

Pe de o parte, o anchetă asupra a 60 de persoane juridice, întreprinderi şi instituţii din municipiu cu activitate în domenii variate: producţie, bănci, unităţi sanitare, unităţi de învăţământ, societăţi de turism, societăţi de asigurări, supermarketuri, benzinării, societăţi de tranzacţii imobiliare, societăţi de transport, hoteluri şi restaurante, societăţi de producere şi distribuire a energiei electrice şi gazului, service auto, cadastru etc. S-a practicat ancheta indirectă, chestionarele fiind completate de reprezentanţi ai conducerilor celor 60 de unităţi.

În paralel s-a realizat şi o anchetă directă (interviu) asupra a 336 persoane fizice, eşantionarea fiind pe “cote” de sex, vârstă, studii, ocupaţie şi rezidenţă.

Aproximativ 60 % din întrebările celor două chestionare au fost comune, realizându-se comparaţia aprecierilor între persoanele fizice şi cele juridice, restul întrebărilor interesând doar unul din loturile de subiecţi.

Contractul a fost încheiat pe o perioadă de 3 luni, depunerea lui făcându-se la 19 august 2010, iar valoarea lui a fost de 20.000 lei. La contract au lucrat, cu o singură excepţie (persoana nu a putut fi contactată în faza de început a cercetării), toţi membrii Asociaţiei care şi-au exprimat, în Adunarea Generală din 17 martie, intenţia de a participa la studiu (Alexandrina Remescu, Irinel Stegar, Sanda Krausz, Ion Pârvulescu, Maria Lazăr, Sabina Irimie, Alina Fleşer, Ana Hohoi, Loredana Pîrvu, Septimiu Krausz); acestora li s-au alăturat şi 11 nemembrii ai Asociaţiei (studenţi şi absolvenţi) care au asigurat interviurile.

Pentru a avea o idee asupra problematicii tratate, indicăm mai jos cuprinsul studiului, iar dintre concluziile lui menţionăm doar faptul că oportunitatea proiectului iniţiat de Primăria Municipiului este în afara oricărei îndoieli fiind pozitiv apreciată de peste 90 % din totalul subiecţilor (100 % de către persoanele juridice şi 88 % de către persoanele fizice).

CUPRINS

Capitolul 1 – Descrierea cercetărilor pe care se bazează studiul – 3

1.1 Ancheta asupra persoanelor juridice – 4

1.2 Ancheta asupra persoanelor fizice – 7

1.3 Structura chestionarelor – 9

1.4 Modul de “citire” şi interpretare a tabelelor de corelaţie – 10

Capitolul 2 – Oportunitatea şi şansele de a realiza cu succes la timp proiectul – 13
2.1 Oportunitatea proiectului – 13

2.2 Posibilitatea realizării cu succes în aproximativ 3 an – 15

Capitolul 3 – Categoriile de populaţie care ar beneficia de reuşita proiectului – 17

Capitolul 4 – Opinia despre cât de realiste sunt speranţele legate de proiect – 21

Capitolul 5 – Efectele avantajoase ale realizării proiectului – 23

Capitolul 6 – Riscurile realizării proiectului – 26

Capitolul 7 – Viziunea persoanelor juridice privind dorinţa de implicare în proiect şi legătura cu acesta – 31

Capitolul 8 – Opinia persoanelor fizice despre ceea ce lipseşte actualmente zonei Parâng – 38

Capitolul 9 – Ce este mai important de realizat în Parâng? – 41

Capitolul 10 – Câteva concluzii principale – 44

Anexe statistice (23 tabele de corelaţie) – 46