HUNEDOARA CIVICA

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”, cod proiect 151324

Proiectul Hunedoara civică 2021-2022, este un proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 și are ca obiectiv general creşterea capacităţii ONG-urilor şi partenerilor sociali din Petrila şi Vulcan de a se implica în formularea şi promovarea dezvoltării durabile la nivel local.

ANUNȚ DE SELECȚIE

„Hunedoara civică 2021-2022”

Selecția a 2 experți specializați în domeniul cercetării sociologice pentru derularea activităților specifice în cadrul proiectului „Hunedoara civică 2021-2022”, Cod POCA 659/2/1/I

Asociația Institutul Social Valea Jiului (AISVJ), în calitate de Beneficiar, în cadrul Proiectului „Hunedoara civică 2021-2022”, cod POCA 659/2/1/I, cod MySMIS2014+ 151324, cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), Componenta 1 CP14/2021- pentru regiunile mai puțin dezvoltate – Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea si promovarea dezvoltării la nivel local, Axa Prioritară „Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente”, AISVJ anunță lansarea procedurii pentru selecția a 2 experți cu specializarea cercetării sociologice în vederea participării la activitățile specifice ale proiectului.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea capacității ONG-urilor si partenerilor sociali din Petrila si Vulcan de a se implica în formularea si promovarea dezvoltării la nivel local.

Descarca anuntul.