PUBLICATII

Aici gasiti informatii si legaturi catre lucrarile de specialitate ale membrilor Institutului Social Valea Jiului.

Speram ca aceste contributii sa ajute la dezvoltarea acestui important domeniu de cercetare din tara noastra.

ETICA ŞI DEONTOLOGIA PROFESIEI DE SOCIOLOG

Septimiu Krausz

Editura EDYRO PRESS,

Petroşani, 2003, 81 pagini.

Textul integral disponibil pe

www.bibliotecadesociologie.ro

Extras

Însuşirea şi exercitarea oricărei meserii / profesii implică, în principal, realizarea a două componente de bază: instruirea profesională şi educaţia profesională.

Acumulând instruire, învăţăm ce şi cum se face ceva, fie că este vorba de înfiletarea unei piuliţe, predarea unei lecţii, realizarea unei operaţii de apendicită, efectuarea unui interviu sociologic sau conducerea unui automobil. 

Educaţia profesională înseamnă că profesia nu se face oricum, fără grijă pentru acurateţea, calitatea, termenul, costul etc. operaţiunilor pe care le facem. 

SOCIOLOGIA CONDUCERII

Septimiu Krausz

Editura UNIVERSITAS,

Petroşani, 2004, 194 pagini.

Textul integral disponibil pe

www.bibliotecadesociologie.ro

Extras

Cursul de „Sociologia conducerii” este unul de un semestru, deci include doar 14 prelegeri. L-am structurat în trei mari părţi: procesul conducerii, conducătorul şi raţionalizarea activităţii de conducere. Temele principale ale cursului sunt informaţia în procesul conducerii, decizia, supravegherea şi controlul, formarea conducătorilor, concepţia de conducător, calităţile conducătorului, stilul de conducere, tipologii de conducător, eficienţa muncii de conducere, organizarea utilizării timpului, eficienţa şedinţelor de conducere.

VALEA JIULUI – PROBLEME ŞI POLITICI SOCIALE

Irinel Stegar

Editura FOCUS, Petroşani, 2007,

274 pagini.

Textul integral disponibil pe

www.bibliotecadesociologie.ro

Extras

Acest demers urmăreşte evidenţierea importanţei resurselor umane în cadrul unei societăţi, aspectul concret al demersului referindu-se la o comunitate locală. El vrea să atragă atenţia şi asupra respectului ce trebuie să-l aibă societatea/comunitatea faţă de oamenii ei, respect al cărei principală formă ar trebui să constea în a le asigura ocuparea şi eficienţa utilizării potenţialului de care dispun.

În a doua jumătate a secolului XX devenise un enunţ aproape banal aserţiunea că bogăţia şi puterea unei naţiuni nu constă atât în posesia unor resurse financiare ori naturale, sau în volumul producţiei în diferite sectoare de activitate, cât în resursele ei umane, mai ales în calitatea (educarea, instruirea) lor. 

METODOLOGIA ŞI METODICA SOCIOLOGIEI

Septimiu Krausz, Irinel Stegar

Editura MATRIX ROM, Bucureşti,

2007, 270 pagini.

Textul integral disponibil pe

www.bibliotecadesociologie.ro

Extras

Există şi surse (dicţionare, tratate, manuale etc.) care fac distincţia metodologie – metodă (metode) ca şi planuri de învăţământ în care ele apar ca discipline distincte. Acesta fiind şi punctul nostru de vedere, vom proceda în consecinţă. Aşa cum, înţelegem că metodologia orientează selectarea şi utilizarea metodelor, vedem disciplina de „Metodologie sociologică” ca o sumară introducere pentru tratarea în unui variat arsenal de metode, tehnici şi procedee de cercetare.

Deci partea de metodologie analizează doar problemele generale, de principiu, care se cer cunoscute pentru înţelegerea unei anumite metode ori tehnici specifice de cercetare. Iar sub termenul de “metodică” subsumăm (vezi Bădina, 1966) tehnicile şi procedeele folosite în cercetarea sociologică concretă.

GHIDUL CERCETĂRII SOCIOLOGICE

Irinel Stegar

Editura FOCUS, Petroşani, 2012, 58

pagini.

Textul integral disponibil pe

www.bibliotecadesociologie.ro

Extras

Ca atare în acest ghid rezumăm punctele esenţiale ale unui proiect de cercetare, explicându-le mai în detaliu şi exemplificându-le mai pe înţelesul celor interesaţi. Atragem însă atenţia că acest ghid nu înlocuieşte studiul bibliografic, pentru că el abordează doar în parte şi doar anumite aspecte ale cercetării.

Cum se vede din cuprinsul ghidului, sunt atinse aproape toate problemele la care se referă o cercetare. Este vorba de prospectare, alegerea temei, formularea ipotezelor cercetării, documentarea şi folosirea surselor, stabilirea populaţiei de investigat, alegerea tehnicilor investigaţiei, chestionarul ca instrument de anchetă şi interviu, prelucrarea informaţiei şi analiza, interpretarea şi prezentarea datelor.

DEZASTRUL PROGRAMAT AL VĂII JIULUI

Irinel Stegar

Editura FOCUS, Petroşani, 2014,

109 pagini.

Textul integral disponibil pe

www.bibliotecadesociologie.ro

Extras

Dacă actualele politici economice continuă, dacă vom continua să afirmăm doar dorinţa să atragem investitori străini, dacă incapacitatea şi inactivitatea legislativului vor continua şi nu se vor lua măsuri eficiente de modificări legislative, care apoi să reprezinte baza unor politici economice active, creatoare de locuri de muncă, raportul dintre populaţia neocupată şi cea salariată se va deteriora continuu. Vorbind în cifre mari, pe vremea lui Ceauşescu erau cam 10 milioane de salariaţi şi 4 milioane de pensionari în timp ce astăzi, sunt cam 3,5 milioane de salariaţi (aproximativ 1,3 milioane la stat şi restul la privaţi), care trebuie să susţină prin contribuţii, aproape 6 milioane de pensionari.

MIMETISMUL DE LA OBICEIURI LA CRIMA ORGANIZATĂ

Irinel Stegar

Editura MATRIX ROM, Bucureşti, 2015,

204 pagini.

Textul integral disponibil pe

www.bibliotecadesociologie.ro

Extras

Aşa cum în cultura unei naţiuni sunt preluate valori recunoscute universal, pot fi preluate (imitate) şi anumite obiceiuri care să contribuie la mai buna funcţionare a societăţii respective. 

Ar putea fi preluate – de români, spre exemplu – obiceiuri de genul conştiinciozităţii în muncă şi al disciplinei de care dau dovadă germanii şi japonezii, obiceiul de a fi punctual, renunţarea la obiceiul „las’ că merge şi aşa” în cazul produselor de slabă calitate. Dece 29 muncitorul japonez îşi face autocontrolul de calitate al produsului, în timp ce la noi, ne interesează doar faptul ca produsul „să treacă de CTC ?”

 

O ANTOLOGIE A SOCIOLOGIEI IN MINERIT

 Krausz Septimiu
edituria MATRIXROM 
Bucuresti, 2018
302 pag.
text integral la 

Extras

Selectie din cele 24 de articole

50 de ani de predare neîntreruptă a sociologiei în
învăţământul superior din Petroşani şi de cercetare
sociologică în minerit – pg. 21

Corelaţia dintre valoarea conducătorului şi
performanţele grupului, în minerit – pg. 55

Viitorul mineritului şi inginerul minier al viitorului – pg. 88

Mineritul între revoluţia ştiinţifico-tehnică şi revoluţia ecologică – pg. 125

Problema problemei sociale – pg. 225

CULTURA NEMUNCII ȘI ȘOMAJUL VERSUS EDUCAȚIE

IRINEL STEGAR

Editura FOCUS

2018

Extras

De ce un prezent cuprins între speranță și incompetență?

Pentru că asta este percepția mea în ultimul timp, a unei stări de fapt  care oscilează între tentativele de revenire și rateurile provocate de viziuni limitate asupra dezvoltării.

Conform teoriei tranziției, pe care unii o consideră depășită iar alții ne consideră abia intrați într-o perioadă post-tranziție, România ar fi trebuit să reușească să pornească motoarele economiei, să-și decanteze strategiile de dezvoltare și să-și adune poporul în jurul ei.

Nu e doar impresia mea că lucrurile nu stau astfel.