RAPORTUL COMITETULUI DIRECTOR_2020-21 04 2021

RAPORTUL CONSILIULUI DIRECTOR  AL ASOCIAŢIEI INSTITUTUL SOCIAL VALEA JIULUI PENTRU ACTIVITATEA DIN 2020

De peste 10 ani Asociaţia Institutul Social Valea Jiului (AISVJ), înființată în  anul 2009 a inițiat și susținut cercetarea socială în Văii Jiului.

Deși anul 2020 a fost un an atipic, pentru întreaga omenire, datorită pandemiei Covid-19, membrii AISVJ și-au continuat activitatea, adaptându-se noi situatii, astfel că după luna martie „on-line” a devenit o permanență.

În anul 2020 activitatea membrilor AISVJ s-a concentrat pe realizarea sarcinilor din pachetele de lucru ale proiectului TRACER. AISVJ fiind implicată, la nivel european, în tranziția către sisteme energetice durabile.

Proiectul STRATEGII INTELIGENTE PENTRU TRANZITȚIA REGIUNILOR INTENSIV CARBONIFERE (TRACER) Coordonat de firma WIP Renewable Energies, Germania – manageri de proiect Rainer Janssen și Rita Mergner, a primit finanțare din partea Uniunii Europene prin Programul Orizont 2020 pentru cercetare și inovare, grant nr. 836819.

Regiunile vizate sunt: Regiunea Luzația (Brandenburg DE40 și Dresda DED2 – Germania); Macedonia de Vest (EL53 – Grecia), Țara Galilor (UKL1, UKL2 – Marea Britanie); Regiunea de Sud-Est (BG34 – Bulgaria); Valea Jiului, Regiunea de Vest (RO42 – România); Regiunea Kolubara (Serbia); Regiunea Donețk (Ucraina); Silezia Superioară (PL22 – Polonia); Boemia de Nord-Vest (CZ04 – Republica Cehă).

Partenerii din Romania sunt ISPE PROIECTARE și CONSULTANȚĂ (ISPE) împreună cu Asociația INSTITUTUL SOCIAL VALEA JIULUI (AISVJ) alături de partenerii europeni în cadrul consorțiului coordonat de către WIP Renewable Energies din Germania, care include 15 membrii din 12 țări. Durata proiectului: aprilie 2019 – martie 2022 inițial și datorită pandemiei Covid-19 cu prelungire încă 6 luni (42 luni) – final sept. 2022.

Scopul proiectului TRACER este de a sprijini 9 regiuni intensiv carbonifere din Europa în vederea elaborării sau actualizării Strategiilor regionale de Cercetare-Inovare (C&I), pentru a facilita tranziția către sisteme energetice durabile.

Proiectul Tracer are opt pachete de lucru (fig. 1), AISVJ fiind implicată în șapte dintre acestea, primul fiind managementul de proiect aparține coordonatorului consorțiului firma WIP Renewable Energies din Germania.

La începutul anului 2020 s-a finalizat pachetul de lucru 2, depus și aprobat de UE și afișat pe situl proiectului, în cadrul platformei de bune practici (https://tracer-h2020.eu, https://tracer-h2020.eu/best-practice-platform). Astfel, s-au elaborat sub coordonarea AISVJ 11 Bune practici pentru domeniul piața muncii, social și turism (fig 2).

Raport privind rezultatele, lecțiile învățate și ghidul pentru tranziția regiunilor intensiv carbonifere, livrabilul D 2.7, depus în martie 2020 prezintă următoarele aspecte principale:

 • majoritatea programelor de instruire nu au un calcul real al impactului. Feedbackul include stabilirea unor obiective măsurabile: mii de oameni din zonele miniere intensive de cărbune au fost instruiți și recalificați, dar câți au fost angajați și folosesc noile abilități?
 • lecții învățate:

-procesele de tranziție de succes (Lusatia, Germania; Limburg, Olanda etc.) arată un acord unanim, implicare, colaborare și coerență în acțiunile tuturor părților interesate;

-modelul contează, dar este mai important modul în care părțile interesate văd schimbarea și va fi implementată cu succes numai atunci când părțile interesate vor face parte din acest proces, participând și prezentându-și opiniile;

-pentru a facilita o tranziție de succes și acceptabilă din punct de vedere social, abordarea strategică pas cu pas a pieței muncii și procesul de transformare socială este prezentată în raport.

AISVJ a avut cea mai importantă responsabilitate în pachetul de lucru 3 privind “Provocările sociale, de mediu și tehnologice ” care trebuie să analizeze rolul actual al cărbunelui, precum și politicile conexe în regiunile vizate, cu efecte și implicații pe plan social, economic, de mediu și tehnologic, finalizat și depuse cu succes la Bruxelles toate livrabilele, la sfarșitul lunii iulie 2020. Pentru Raportul privind provocările sociale și nevoile de recalificare a forței de muncă, soluții pentru din regiunile țintă TRACER – membrii AISVJ sunt editorii și autori.

În cadrul Pachetul de lucru 4 privind mobilizarea fondurilor și programelor Uniunii Europene s-a elaborat în februarie 2020 primul Ghid privind fondurile și programele europene de finanțare disponibile pentru proiecte energetice cu emisii reduse de carbon în regiunile intensiv carbonifere (livrabilul 4.1), tradus și in limba română. Acest ghid urmează să fie actualizat permanent până la finalul proiectului.

Tot în Pachetul de lucru 4 s-a organizarea Evenimentul Capacity building pe teme financiare. Amânat din cauza pandemiei, din 19 mai 2020 în 22 octomrie 2020, când a fost un workshop hibrid (în sală și online) în Aula Universității din Petroșani, cu invitați de marcă de la Bruxelles, ministere din România, bănci și stakeholderi din Valea Jiului, cu traducere simultană română-engleză (fig. 3). Mulțumim, în mod deosebit, conducerii Universității din Petroșani și echipei tehnice pentru reușita acestui eveniment – primul de acest gen organizat în universitate.

Considerația, recunoștința și mulțumirile noastre se îndreaptă, mai ales, spre Dr. ing. Marian DOBRIN – Director de Proiect ISPE PC și Ing. Gloria POPESCU – ISPE PC pentru inițiativă, profesionalism, creativitate în organizarea și realizarea cu succes a acestui workshop, precum și pentru suportul permanent acordat celor din AISVJ.

Procesul de Descoperire Antreprenoriala (EPD), care reprezintă pachetul de lucru 5 are ca obiective principale

 • Mobilizarea unei game largi de părți interesate din regiunile țintă;
 • Consultarea cu părțile interesate;
 • Stabilirea unei structuri de guvernare adecvate;
 • Dezvoltarea viziunilor comune de tranziție și identificarea priorităților în regiunile tinta.

Dintre aceste obiective în 2020 s-au efectuat primele două. Astfel au avut loc online următoarele consultări:

 • Atelierul de lucru pentru reprezentantii societății civile din Valea Jiului, 28 mai 2020, Valea Jiului, Romania
 • Atelierul de lucru pentru reprezentanții mediului de afacei din Valea Jiului, 10 iunie 2020, Valea Jiului, Romania
 • Atelierul de lucru pentru reprezentanții UAT, comun cu asistența tehnică directă de la Comisia Europeană prin START în Valea Jiului
 • Atelierul de lucru pentru reprezentanții cercetării și învățământului din Valea Jiului
  18 decembrie 2020, Valea Jiului, Romania. (fig. 4)

La finele lunii septembrie 2020 a fost depus Raportul tehnic și financiar la Bruxelles, pentru 18 luni de implemetare a proiectului TRACER, fiind acceptat fără nici o observație.

Rezultatele proiectului sunt vizibile websit-ul proiectului (https://tracer-h2020.eu/), de asemenea toate livrabilele proiectului au fost urcate pe site-ul ISVJ/AISVJ (http://www.institutulsocialvj.ro/), precum și alte platforme, inclusive pe social media (https://www.facebook.com/Tracer-Transition-in-coal-Intensive-Regions-102508837814238/, LinkedIn,  https://twitter.com/tracer_h2020). Aducem mulțumiri dlui drd. Iustin Ivlev pentru toată munca depusă în acest sens și vă invităm să vizualizeze documentele.

Pentru toată munca intensă depusă în cadrul proiectului mulțumim echipei de proiect din partea partenerului local AISVJ:

 1. univ. dr. Septimiu KRAUSZ
 2. Ibrian CĂRĂMIDARU
 3. univ. dr. ing. Emilia DUNCA
 4. Șef lucrări dr. ing. Florin FAUR
 5. Expert contabil independent ec. Ana HOHOI
 6. univ. dr. ing. Sabina IRIMIE
 7. univ. dr. ing. Sanda KRAUSZ
 8. univ. dr. ing. Maria LAZĂR
 9. ing. Ion PURCARU – STAMIN
 10. Lector univ. dr. soc. Irinel STEGAR

Anul 2020 a constituit pentru membrii comunității din Valea Jiului consultări intense. Astfel și membrii AISVJ au participat la mai multe consultări organizate PwC în privința „Strategiei pentru tranziția de cărbune în Valea Jiului” în cadrul atelierelor desfășurate on-line:

 1. Workshop 1 – Reconfigurarea energetică a Văii Jiului – 27 mai 2020
  Workshop 2 – Reconfigurarea energetică a Văii Jiului – 28 mai 2020
  3. Workshop 3 – Valorificarea specificului local – 29 mai 2020
  4. Workshop 4 – Protecția mediului și dezvoltare durabilă în Valea Jiului – 3 iunie 2020
  5. Workshop 5 – Smart City și dezvoltare urbană în Valea Jiului – 4 iunie 2020
  6. Workshop 6 – Diversificare economică, antreprenoriat și inovare – 5 iunie 2020
  7. Workshop 7 – Educație, sănătate și asistență socială în Valea Jiului – 9 iunie 2020.

Mulțumim membrilor AISVJ pentru implicarea activă în discuții și pentru punctele de vedere pertinente și competente exprimate în cadrul acestor ateliere: Prof. univ. dr. ing. Maria Lazăr,  Conf. univ. dr. ing. Emilia Dunca, Conf. univ. dr. ec. Maria Ciurea, Prof. univ. dr. ing. Sabina Irimie. (fig. 5)

In luna august 2020 s-a depus proiectul cu tema „EDUCAȚIE PENTRU ENERGIE VERDE”, proiect de dezvoltare organizațională și de implicare în comunitate, la invitația Fondului pentru Inovare Civică (CIF) și Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC), cu sprijinul Enel. Acest proiect a fost apreciat, urmând a continua în 2021 colaborare cu ENEL. Mulțumiri Lector univ. dr. soc. Irinel Stegar și Prof. univ. dr. ing. Sabina Irimie pentru implicarea în acest demers.

Continuarea bunei colaborări cu echipa Fondului pentru Inovare Civică și Enel s-a realizat prin participarea la două de ateliere online vizând:

 1. Sărăcia energetică – provocări și oportunități de explorat împreună, susținut de către echipa Enel, între 16 și 19 noiembrie 2020
 2. Social media făcută cu suflet. Atelier pentru începători, susținut de către Cătălin Dinu, co-fondator 2dogood al Centrului de Resurse în Comunicare și de către Alexandru Miroiu, specialist comunicare FDSC.

Mulțumiri Șef lucrări dr. ing. Florin Faur, Conf. univ. dr. ing. Danciu Ciprian și Prof. univ. dr. ing. Sabina Irimie pentru participarea la aceste acțiuni.

Activitățile operative ale asociației au avut ca scop, în principal, asigurarea condiţiilor de lucru şi creşterea vizibilităţii ei. Aceste activităţi au vizat în fiecare an următoarele:

 • eliberarea de adeverințe de membru al asociației;
 • trimiterea de mesaje virtuale de felicitare cu ocazia diverselor sărbători (8 Martie, Pascale, de iarnă);

      Mulțumim doamnelor cenzor ec. Nelia POPA și director economic ec. Ana HOHOI pentru permanenta implicare și susținere a demersurilor noastre.

Concluzia rezultată din activitatea membrilor AISVJ pentru anul 2020 a fost aceea că, deși în condiții destul de grele date de pandemie, acest an a însemnat mult în ceea ce privește munca în echipă și în încercarea de a face față noilor provocări.

 

 

Petroșani, 21.04.2021                                                             Consiliul Director al Asociaţiei ISVJ