Raportul Comitetului Director Al Asociației Institutul Social Valea Jiului Pentru Activitatea Din 2016

RAPORTUL COMITETULUI DIRECTOR AL ASOCIAŢIEI INSTITUTUL SOCIAL VALEA JIULUI PENTRU ACTIVITATEA DIN 2016

Una din direcţiile de acţiune cheie ale Strategiei privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei (2015‐2020) vizează îmbunătăţirea rolul jucat de ONG‐uri și a parteneriatele public‐privat în domeniul social atât la nivel naţional, cât şi local. Așadar, activitatea AISVJ desfășurată în anul 2016, continuă pe trendul: implicare activă, non-profit și voluntariat, cu acțiuni diverse, care au ca domeniu de activitate- educaţie, învăţământ, cercetare.

Într-un raport anual al unei asociația din România se constata că: “Voluntariatul este un fenomen din ce în ce mai răspândit și în rândul tinerilor din România, însă mai este un drum foarte lung de parcurs până când acesta va deveni un obicei pentru majoritatea tinerilor noștri.” (Asociația Young, Raport anual 2012, p.14) Membrii asociației AISVJ fiind foarte tineri “sufletește” și-au desfășurat toată activitatea ca voluntari.

Anul 2016 a demarat într-o notă optimistă pentru asociația noastră, prin implicarea activă a celor mai mulți din membrii în proiecte, în parteneriate.

Astfel, Parteneriatul educațional “ȘCOALA MEA, TEMELIA VIITORULUI MEU!”, Educație pentru drepturile omului – promovarea egalității de șanse, care a avut ca perioadă de desfășurare – anul școlar 2015-2016, semestrul II, a fost inițiat de prof. logoped Pleșan Niculeta, Şcoala Doctorală Universitatea din Bucureşti. Partenerii din proiect sunt:

 • Centrul de Cercetare și Promovare a Echității în Educație, Școala Doctorală Universitatea din București
 • Primăria Municipiului Vulcan
 • Colegiul Tehnic “Mihai Viteazu” Vulcan
 • C.J.R.A.E Hunedoara
 • Asociația RENINCO România
 • Organizația Salvați copiii, Filiala Hunedoara
 • ASOCIAȚIA INSTITUTUL SOCIAL VALEA JIULUI

Acest parteneriat educaţional a organizat unui club al elevilor cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate, a cărui activitate susţine dezvoltarea armonioasă a personalităţii acestora. Înfiinţarea şi funcţionarea optimă a clubului elevilor menţionaţi a avut ca premiză dorinţa de a sprijini aceşti copii aflaţi în dificultate din cauza absenţei părinţilor, prin activităţi de voluntariat a cadrelor didactice implicate, a unor organizaţii cu astfel de obiective declarate şi, în ultimă instanţă, a întregii comunități. Locaţia proiectul este în incinta instituţiei şcolare partenere, iar această iniţiativă a reprezentat un punct de plecare pentru activităţi similare care să vină în întâmpinarea nevoilor copiilor cu părinţii plecaţi la lucru în străinătate.

Ca rezultate:

 • elevii participanţi la proiect și-au îmbunătăţit rezultatele şcolare;
 • copiii implicaţi în proiect au trăi situaţii de succes care vor putea contribui la creşterea stimei de sine şi a formării unei imagini de sine pozitivă;
 • membrii grupului ţintă și au dezvoltat competenţele emoţionale şi de comunicare, experimentând starea de bine.

Mediatizarea proiectului s-a realizat prin afişe şi expunerea acestora la avizierul şcolii cu ajutorul partenerilor implicaţi. Diseminarea rezultatelor proiectului s-a făcut în cadrul consiliului profesoral, a şedinţelor cu părinţii, a întâlnirilor cu partenerii.

şi sustenabilitatea proiectului:

 • Proiectul se poate continua şi în următorii ani şcolari, atât în instituţia şcolară implicată, cât şi în alte locaţii, dacă se vor mobiliza voluntari care să dorească să ofere sprijin copiilor cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate şi dacă va exista susţinere din partea comunităţii, a autorităţilor locale.

Un al doilea proiect, la care AISVJ este partener, este educativ pentru sănătate, desfășurat la Lupeni, cu finanțare extrabugetară “CAMPANIA VIAȚA – Săptămâna Altfel”.

Proiectul a fost inițiat de Asociaţia Pro România şi are ca obiectiv prevenţia în domeniul sănătăţii. Primul eveniment s-a desfăşurat în cadrul progamului “Spătămâna Altfel” beneficiari fiind elevii de la Liceul Mircea Eliade – Structura Şcoala Gimnazială nr. 1, la clasa coordonată de prof. Eugenia Drăgoi, formator şi voluntar activ în cadrul asociaţiei. Alături de elevi, au fost prezenţi cadre didactice de la şcolile partenere din Vulcan, Uricani, Petroşani şi părinţi. Tema Campaniei Mondiale a Sănătăţii din anul 2016, fiind DIABETUL, elevii, cadrele didactice şi părinţii au primit materiale informative despre această maladie care a cuprins judeţul Hunedoara şi Valea Jiului.

Educația sanitară și prevenția se impun deoarece statisticile sunt alarmante. În judeţul Hunedoara, la nivelul anului 2012 erau în evidenţe 23.989 de pacienţi și numărul acestora a crescut la 28.883, în 2015. Mai mult, numărul îmbolnăvirilor, în rândul copiilor şi adolescenţilor, este într-o continuă creştere. Pentru a veni în sprijinul organizatorilor, farmacistul şef Sorin Tamaş din partea Farmaciei Catena, le-a prezentat celor prezenţi reguli de prevenţie şi a făcut precizarea că: “Farmacia Catena din Bărbăteni, poate să ofere gratuit revizuirea medicaţiei, consiliere cu privire la interacţiunile dintre medicamente, precum şi modul corect de administrare, se măsoară gratuit, tensiunea arterială.”

La finalul evenimentului, toţi cei prezenţi, au primit daruri din partea reprezentantului Farmaciei Catena, produse farmaceutice şi medicale. Iar psiholog dr. ing. Elena Filip, a precizat că “Sprijinul pe care trebuie să-l primescă elevul, dar şi părintele pe activitatea de prevenţie, este binevenit”. Iar încurajarea folosirii unei diete sănătoase încă de la cele mai fragede vârste este cheia stopării creşterii diabetului şi a altor forme de boli, care pot afecta activitatea viitoare a individului de mâine. Asigurând sănătatea generaţiei viitoare, facem un pas important în susţinerea dezvoltării durabile. Iar aici, factorii determinanţi sunt părinţii, şcoala şi societatea civilă, ce trebuie să conlucreze împreună şi mai mult.

Acestă acțiune a fost mediatizată în ziarul Valea Jiului nr.802 din 21/22 aprilie 2016 (www.valea jiuluipress.com/ http://valeajiuluipress.com/?p=5188).

Cea mai mare acțiune a societății civile a debutat la Petroșani la sfârșitul lunii septembrie 2016, sub egida “Zilele societăţii civile”. Un proiect al asociației Casei Pro Urbis la care au fost invitati reprezentanții tuturor ONG-urilor din zona noastră și delegaţi din Polonia, Ungaria, Bulgaria, Italia. Deși, neinvitată, asociația noastră a participat de la începutul evenimentului la marșul societății civile organizat în municipiului Petroşani și la activitățile din Parcul comunităţii europene din centrul civic. Am fost nepregătiți pentru târgul ONG-urilor, unde fiecare participant putea să-și amenajeze un stand și să se prezinte. Dar, am învățat … , am acumulat experiență și în 2017, dacă se organizează, invitați sau neinvitați, vom participa !

În luna octombrie 2016, Public Policy and Management Institute a solicitat depunerea candidaturii Prof. univ. dr. ing. Sabina Irimie, ca expert național pentru egalitatea de gen pe piața muncii. Institutul a format o echipă pentru un consorțiu care a licitat la UE întocmirea de studii și cercetări necesare Comisiei Europene.

În 2016 (lunile octombrie și noiembrie) membrii asociației AISVJ au avut mai multe inițiative și depuneri de dosare pentru participarea la licitațiile primăriilor locale. Astfel, ne-am depus candidatura de partener în cadrul licitației UAT MUNICIPIUL PETROŞANI pentru proiect mobilitate urbană – analiza îmbunătățirii traficului și circulației din Petroșani. Domnul Prof. univ. Septimiu Krausz și lector univ. dr. Irinel Stegar au studiat documentația, au propus un plan de acțiune și au făcut o estimare financiară, încă din anul trecut, tot așteptând licitația.

A urmat o documentare, discuții ale membrilor AISVJ pentru depunerea candidaturii de partener în cadrul unui proiect finanţat din Programul Operaţional Capital Uman ce urmează a fi depus de către UAT MUNICIPIUL PETRILA și constituirea grupului de acțiune locală (GAL) Petrila. Am rămas cu …documentarea și experiența…

Dar, am fost consecvenți, perseverenți și “insistenți” și am întocmit și depus dosarul pentru licitația candidaturii de partener în cadrul unui proiect finanţat din Programul Operaţional Capital Uman ce urmează a fi depus de către UAT MUNICIPIUL PETROŞANI, a cărui scop era constituirea Grupului de acţiune Locală (GAL) la nivelul MUNICIPIULUI PETROȘANI și pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locală. Am câștigat experiență și aducem recunoștința noastră doamnei Lector univ. dr. Irinel STEGAR – director partener AISVJ și director economic ec. Ana HOHOI pentru efortul făcut!

Activitățile operative ale asociației au avut ca scop, în principal, asigurarea condiţiilor de lucru şi creşterea vizibilităţii ei. Aceste activităţi au vizat în anul 2016 următoarele:

 • eliberarea de adeverințe de membru al asociației;
 • întreținerea sitului Institutului Social Valea Jiului şi cel al asociaţiei cu sprijinul nemijlocit a domnul ing. Pal Adrian-Lucian. Trebuie subliniat efortul domnului inginer în crearea în paralel a unui sit nou, într-o grafică mult mai dinamică;
 • trimiterea de mesaje virtuale de felicitare cu ocazia diverselor sărbători (8 Martie, Pascale, de iarnă);
 • încheierea Actului additional la contractul de comodat cu Univesitatea din Petroşani, pe spaţiul utilizat, până în noiembrie 2018.

Mulţumim pe această cale conducerii Universității din Petroșani pentru suportul material al Institutului Social Valea Jiului și asociației noastre.

Mulțumim doamnelor cenzor ec. Nelia POPA și director economic ec. Ana HOHOI pentru permanenta implicare și susținere a demersurilor noastre.

Mulțumim tuturor membrilor pentru ideile, proiectele, promtitudinea cu care au răspuns la acțiunile noastre și pentru găsirea de oportunități, chiar în condiții ostile nouă, de implicare: Prof. univ. dr. Francisc Septimiu KRAUSZ, prof. univ. dr. ing. Sanda KRAUSZ, Lector univ. dr. Irinel STEGAR, Pshiholog principal dr. ing. Elena FILIP, Pshiholog drd. Niculeta PLEȘAN, Prof. univ. dr. ing. Maria LAZĂR, Prof. univ. dr. ing. Sabina IRIMIE, Conf. univ. dr. ing. Emilia DUNCA, Conf. univ. dr. ec. Claudia ISAC, Psihosociolog Maria MIHĂIASĂ și Ec. Cristina OSVATH.

Subliniem ca punct slab al activității noastre necooptarea de noi membrii în asociație.

În anul 2017 ne propunem următoarele acţiuni:

 • Formarea de parteneriate puternice între ONG-uri și firme private;
 • Scrierea de proiecte și depunerea documentației pentru fonduri europene, guvernamentale, etc.
 • Analiza nevoilor oamenilor de afaceri din Valea Jiului.

Anul 2016 a ȋnsemnat, pentru AISVJ, eforturi susţinute pentru obținerea unor proiecte și derularea celor câtorva activități. Ne dorim și acționăm, în continuare, pentru a menține trendul crescător al activității membrilor asociației noastre în domeniul activismului civic, al cercetării sociale și cu “experiența” acumulată vom aborda parteneriate extinse: privat- ONG-uri-administrații publice.

15.03.2017                                                                                      Comitetul Director al Asociaţiei ISVJ