Raportul Comitetului Director asupra Activităţii Institutului şi Asociaţiei în anul 2010

La 17 martie 2010, a avut loc o Adunare Generală care a aprobat proiectele pe 2010 şi rapoartele obligatorii (bilanţul financiar contabil, raportul de cenzor şi cel al Comitetului Director), ceea ce va urma să facem şi la începutul anului 2011.

Întâlniri de lucru ale echipei care a lucrat la contract (întâlniri în plen sau pe subechipe), au fost în număr de peste 10, inclusiv aceea de prezentare, în septembrie, a rezultatelor contractului.

Punctul central al activităţii l-a reprezentat contractul nr. 8017 încheiat cu Primăria Municipiului Petroşani, pe tema “Impactul proiectului Dezvoltarea domeniului schiabil în zona turistică Parâng, asupra populaţiei Municipiului”; de altfel o prezentare a acestui contract este postată şi pe site-ul nostru, la secţiunea “Manifestări profesionale”. După ce au fost depăşite dificultăţile încheierii contractului (operaţie ce a durat peste două luni), el a fost demarat la 19 mai şi a fost depus în termen la 19 august. Au lucrat la contract 10 membrii ai Asociaţiei şi 11 nemembrii ai acesteia (studenţi şi absolvenţi de sociologie), aceştia din urmă operând interviurile şi participând la prelucrarea primară.

Concluziile sunt favorabile proiectului iniţiat de Primărie, atât cele 60 de persoane juridice cât şi cele 336 persoane fizice sondate apreciind în majoritate, pozitiv obiectivele proiectului.

O altă acţiune concretă a făcut obiectul contractului 61/90 din 11 mai 2010, cu Primăria Petrila, în cadrul proiectului “Creşterea calităţii serviciilor furnizate de Administraţia publică locală din oraşul Petrila.” A fost vorba de seminarii de “Instruirea angajaţilor în domeniul dezvoltării durabile şi în domeniul egalităţii de şanse”, desfăşurate sub formă de cursuri şi seminarii/dezbateri în cele două domenii, participanţii reprezentându-i angajaţii Administraţiei Locale Petrila. Pregătirea (elaborarea în format electronic şi listat) şi susţinerea acestei activităţi a fost asigurată, la solicitarea nominală a Primăriei Petrila, de doi membrii ai Asociaţiei: prof.univ.dr.ing.Sanda Krausz şi lector univ.dr.soc. Irinel Stegar.

Ar putea fi menţionată şi iniţiativa prelucrării parţiale a unor rezultate din ancheta realizată în 2009 asupra a 1119 angajaţi ai minelor Petrila şi Lonea.

Au avut loc numeroase întâlniri necesare clarificării şi realizării aspectelor contabile ale contractelor, lucru asigurat cu competenţă de doamna Ana Hohoi, directorul economic al Asociaţiei. A fost validată ca cenzor doamna ec. Nelia Popa şi s-a numit un nou administrator de site în persoana domnului Paul Cristea.

Prezentul Raport va fi postat pe site-ul nostru, în urma discutării, completării şi aprobării de către Adunarea Generală de astăzi.

15 decembrie 2010

Comitetul Director al Asociaţiei Institutul Social Valea Jiului