Raportul Comitetului Director asupra activităţii Institutului şi Asociaţiei

În adunările generale din 6 mai, 20 mai, 21 septembrie, 29 octombrie şi 10 decembrie 2008, s-au analizat proiecte de cercetare şi au avut loc manifestări profesionale. Spre exemplu, au fost relatate rezultatele studiului “Opţiuni profesionale ale absolvenţilor de liceu” (cerut de C.N.H. dar nefinalizat prin contract, subiecţii fiind 684 elevi din cele 8 licee ale Văii Jiului) şi organizată dezbaterea “Posibile efecte ale crizei economico-financiare asupra situaţiei economico-sociale din Valea Jiului” (prima dezbatere în 10 decembrie 2008, continuată apoi în ianuarie 2009.)

Asociaţia Institutul Social Valea Jiului este forma sub care a primit personalitate juridică Institutul nostru. Oficializarea personalităţii juridice s-a făcut prin Încheierea civilă nr.104/2009 a Judecătoriei Petroşani iar Certificatul de înscriere cu nr. 176/278/2009 a fost obţinut la 26 mai 2009.

Din acel moment, Asociaţia posedă cont în bancă, certificat de înregistrare fiscală, având drepturile şi obligaţiile prevăzute de reglementările legale pentru persoanele juridice.

În anul 2009 a avut loc continuarea amintită (ianuarie) a dezbaterii din 2008, s-a dezbătut ambiţiosul proiect al unei anchete de amploare asupra tuturor angajaţilor CNH (aproximativ 11.000 persoane) în legătură cu fapte şi opinii legate de restructurarea mineritului, criza economică, rolul sindicatelor, veniturile familiei, comportamentul de consum, starea de sănătate etc. Din păcate s-au realizat numai 1119 interviuri (666 la I.M.Petrila şi 453 la I.M.Lonea), sperându-se o continuare a cercetării la I.M.Lupeni, I.M.Paroşeni şi I.M.Livezeni.

O acţiune deosebită a reprezentat-o intenţia (conformă hotărârii A.G. din 01.04.2009) de organizare a întâlnirii cu cei 6 primari din Valea Jiului, pentru stabilirea unor posibilităţi de colaborare; din păcate, au participat doar dl. Tiberiu Iacob-Ridzi, primar al Municipiului Petroşani şi reprezentanţi ai primăriilor Lupeni şi Aninoasa.

O acţiune importantă a constituit-o invitarea şi prezenţa la Petroşani (în cadrul Adunării Generale din 29 mai 2009) a acad. prof. Cătălin Zamfir, Preşedintele Institutului Social Român şi a prof. univ. dr. Elena Zamfir, promotorul asistenţei sociale în România. Domniile lor au conferenţiat şi dialogat pe seama strategiilor de politici sociale naţionale şi zonale, globale şi sectoriale.

Precizăm că Asociaţia are 24 de membrii fondatori (cei care au iniţiat constituirea ei la Adunarea Generală a ISVJ din 29 octombrie 2008 şi s-au înscris până la oficializarea Asociaţiei în mai 2009), aparţinând de Universitatea Petroşani (10), SALVAMIN (4), INSEMEX (4), CNH (3) şi alte instituţii (3).

Există membrii ai Institutului Social Valea Jiului care nu sunt şi membrii ai Asociaţiei, fie din motivul obiectiv al unui posibil conflict de interese, fie din motivul că nu au dorit şi această calitate.

Petroşani 12.03.2010

Comitetul Director al Asociaţiei Institutul Social Valea Jiului