RAPORTUL CONSILIULUI DIRECTOR AL ASOCIAŢIEI INSTITUTUL SOCIAL VALEA JIULUI PENTRU ACTIVITATEA DIN 2018

Au trecut 10 ani de la înființarea Asociaţiei Institutul Social Valea Jiului (AISVJ)!

În anul 2008 după înființarea Institutului Social Valea Jiului, prof. univ. dr. soc. Septimiu Krausz a făcut demersuri pentru constituirea împreună cu membrii fondatori ai AISVJ, care a fost înregistrată la Ministerul justiției apărând în Registrului naţional a persoanelor juridice fără scop patrimonial ONG-uri, în februarie 2009. Oficializarea personalităţii juridice s-a făcut prin Încheierea civilă nr.104/2009 a Judecătoriei Petroşani, iar Certificatul de înscriere cu nr. 176/278/2009 a fost obţinut la 26 mai 2009.

            Cei care sunt „sufletul-elementul viu” al asociației, membrii ei au desfășurat aproape în totalitate activitatea pe bază de voluntariat, implicând muncă, timp, resurse și multă empatie. Aceasta este o adevărată echipă căreia îi mulțumim pentru implicare și spiritul viu de a contribui la realizarea obiectivului principal de activitate acela „de a stimula cercetarea socială de excelență în Valea Jiului şi Judeţul Hunedoara, orientată pe problemele şi perspectivele comunităţii locale şi judeţene”.

De la membrii fondatori, animați de o idee și o dorință puternică de a face bine – pornind de la a cunoaște cauzele, nevoile și așteptările reale ale comunității noastre într-o lume-n eternă tranziție, cu contexte socio-economice turbulente la nivel global, european, regional, și local, cercetarea sociologică și implicarea civică au animat și coagulat o echipă de profesioniști și pasionați ai domeniului. Primirea de noi membrii a revitalizat și impulsionat activitatea asociației prin idei, încercări – unele reușite, altele nu, prin evenimente sau proiecte materializate sau rămase la stadiul de idei.

În principal, activitatea anului 2018, s-a desfășurat pe două planuri – unul continuator al unor proiecte educaționale și celălalt de pregătire a unei propuneri de proiect european.

Astfel, proiectul educaţional extrabugetar, realizat în parteneriat și intitulat: “DE LA INIMĂ….LA  INIMĂ” a dorit să trezească interesul copiilor, dar şi al părinţilor, pentru ceea ce este frumos, normal şi firesc, astfel încât să dovedim nouă şi apoi celor din jurul nostru, că putem să dăm dovadă de omenie şi bunătate chiar şi în vremuri mai puţin favorabile aşa cum sunt cele pe care le traversăm acum. Prin implicarea prof. Drăgoi Eugenia, prof. Soaca Erika, prof.univ.dr.ing. Irimie Sabina – Institutul Social Valea Jiului, prof. Mogoș Petronela, Dr. ing. psih. Elena Filip-Cabinet Individual de Psihologie, Director Asociație Dumitrașcu Angela și copiilor din clasele a III-A și preșcolari s-au conceput şi dezvoltat o serie de acţiuni social comunitare.

Scopul proiectului a fost: contribuţia la întrajutorarea unor copii din mediul rural; schimbarea mentalităţii şi atitudinii faţă de comunitatea rurală; cunoaşterea valorilor morale creştine. Ca metode şi procedee utilizate în proiect au fost: -comunicarea, -schimbul de idei, -lucru în echipă.

În ceea ce privește cea de a doua acțiune de pregătire a unei propuneri de proiect european, trebuie să subliniem că aceasta a pornit de la o invitație de parteneriat din partea ISPE București, la începutul lunii iulie și a durat până la termenul de depunere a proiectului 6 septembrie 2018.

Consorțiul format din 15 parteneri care fac parte din 11 țări (9 membre ale UE și 2 non-membre UE) au elaborat și pregătit propunerea de proiect european cu titlul: Smart strategies for the transition in coal intensive regions (acronim TRACER) pe programul de finanțare: Orizont 2020 (Horizon 2020), call: H2020-LC-SC3-2018-2019-20207 – BUILDING A LOW-CARBON, CLIMATE RESILIENT FUTURE: SECURE, CLEAN AND EFFICIENT ENERGY. Propunerea de proiect este pe tipul de acțiune CSA (coordination and support action/acțiune de coordonare și suport), cu o durată de 36 de luni (2019-2022) și un budget total de 1.999.956,25 EUR (grant 100% finanțat)

Consorțiul proiectului este format din:

– Coordonator:  WIRTSCHAFT UND INFRASTRUKTUR GMBH & CO PLANUNGS KG (WIP), Germania;

– Parteneri: CENTRE FOR RENEWABLE ENERGY SOURCES AND SAVING FONDATION (CRES), Grecia cu regiunea Macedonia de Est (EL53); FORSHUNGSINSTITUTE FUR BERGBAUFOLGELANDSCAFTEN E.V. (FIB), Germania cu regiunea Lusatian Lignite District; UNIVERSITY OF STRATHCLYDE (STRATH), împreună cu WELSH ASSEMBLY GOVERNMENT, Marea Britanie cu regiunea Walse; BLACK SEA ENERGY RESEARCH (BSERC), Bulgaria cu regiunea Sud-Est (Maritsa Est); GUSSING ENERGY TECHNOLOGIES (GET) GMBH, Austria; EUREC EESV, Belgia; ISPE PROIECTARE SI CONSULTANTA SA (ISPE PC), împreună cu Asociația Institutul Social Valea Jiului (AISVJ), România cu regiunea RO42 – Valea Jiului; ENERGOPROJEKT ENTEL A.D. BEOGRAD (Ep-ENTEL), Republica Serbia cu regiunea Kolubara; CETI NASU, Ukraina cu regiunea Donetsk; UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOLLATAJA W KRAKOWIE (Agriculture University), Polonia cu regiunea Silesian Voivodeship – Upper Silesian Coalfield (GOP); UNIVERZITA KARLOVA (Charles University), împreună cu CESKA ZEMEDELSKA UNIVERZITA V PRAZE (CZU), Republica Cehă cu regiunea Boemia de Nord-Vest.

De remarcat, că prin acest parteneriat din cele 14 mari regiuni miniere în tranziție din Europa 11 sunt cuprinse în această propunere de proiect.

Obiectivul principal al proiectului TRACER va fi acela de a facilita noi cooperări și de a aprofunda domeniul cercetării și inovării la nivelul factorilor interesați, sprijinind astfel regiunile europene care utilizează intensiv cărbunele în elaborarea strategiilor de cercetare-inovare pentru a sprijini tranziția către un sistem energetic durabil. În cadrul proiectului se vor analiza cele mai bune practici în tranziția către tehnologiile cu emisii reduse de carbon și provocările sociale, de mediu și tehnologice; factorii implicați vor fi instruiți să acceseze fondurile și programele de finanțare; se vor identifica soluții și oportunități pentru reconversia profesională; se vor elabora foi de parcurs pe regiune; Platforma de specializare inteligentă privind energia (S3PEnergy) va fi promovată, stimulând astfel cooperarea tuturor regiunilor cu bazine carbonifere din statele europene partenere.

Activitățile grupate în 8 pachete de lucru vizează următoarele scopuri ale proiectului:

– Asistență pentru actorii regionali în dezvoltarea Strategiilor de cercetare și inovare pentru specializare inteligentă, inclusiv dezvoltarea de capacități publice de cercetare&innovare, în conformitate cu Planul SET (Strategic Energy Technology Plan);

– Analiza provocările sociale relevante, inclusiv a nevoilor de recalificare a forței de muncă;

– Identificarea și schimbul de bune practici, inclusiv de foi de parcurs industriale (de la cărbune la noile tehnologii) și de strategii de tranziție de la producția combinată de energie și căldură (cogenerare) pe bază de cărbune la producerea energiei electrice și termice cu emisii scăzute de dioxid de carbon;

– Îndrumarea actorilor regionali în vederea accesării fondurilor și programelor europene disponibile, cum ar fi combinarea într-o schemă de finanțare a Fondului european pentru investiții strategice (EFSI), a Fondului pentru politica de coeziune și Orizont 2020, inclusiv cu mobilizarea cofinanțării naționale publice și private.

AISVJ este implicată în mai multe pachete de lucru, având însă o responsabilitate importantă în pachetul de lucru 3 privind “Provocările sociale, de mediu și tehnologice ” care trebuie să analizeze rolul actual al cărbunelui, precum și politicile conexe în regiunile vizate, cu efecte și implicații pe plan social, economic, de mediu și tehnologic. De altfel, obiectul de activitate al AISVJ, diversitatea și competențele pe care le dețin membrii AISVJ în domeniile vizate ale proiectului au constituit un atu în alegerea ca partener. La elaborarea propunerii de proiect și a pregătirii documentelor necesare s-au implicat: Prof. univ. dr. ing. Maria LAZĂR, Lector univ. dr. soc. Irinel STEGAR, Ec. Ana HOHOI, Conf. univ. dr. ing. Emilia DUNCA, Conf. univ. dr. Gabriela DUMBRAVĂ, Șef lucr.dr.ing. Florin FAUR și Prof. univ. dr. ing. Sabina IRIMIE. Mulțumim pe această cale membrilor AISVJ care și-au adus aportul la această activitate și celor care ne-au ajutat și susținut.

Considerația, recunoștința și mulțumirile noastre se îndreaptă și spre Dr. ing. Marian DOBRIN – Director de Proiect ISPE PC și Ing. Gloria POPESCU – ISPE PC pentru inițiativă, profesionalism și suport permanent acordat.

Depunerea de proiect a fost evaluată și declarată, în cursul lunii decembrie 2018, câștigătoare, urmând a semna contractul de finanțare în anul 2019.

La ceas aniversar, în continuarea acestui raport anual, facem o scurtă retrospectivă a ceea ce am devenit și care au fost principalele modalități de implicare.

În primul rând, la capitolul realizări de excelență evidențiem obținerea premiului Academiei Române pentru cercetare sociologică „Henri H. Stahl” de către autorii Septimiu Krausz şi Irinel Stegar în adunarea solemnă a Academiei din 15 decembrie 2017, pentru lucrarea „Mimetismul de la obiceiuri la crima organizată”, apărută la editura MatrixRom Bucureşti, sub egida şi sigla Institutului Social Valea Jiului (pe care o găsiți pe situl nostru la Publicații).

De a lungul timpului asociația noastră a fost implicată activ, prin mai mulți membrii ai săi, la mai multe proiecte, unele educaţionale extrabugetare, realizat în parteneriate cu școli, licee sau alte asociații:

 • „DE LA INIMĂ….LA INIMĂ” în parteneriat cu Liceul teoretic„Mircea Eliade din Lupeni”, (2018);
 • În anul 2017 s-a pregătit o propunere de proiect în parteneriat Asociația Comitetului de Inițiativă Valea Jiului – inițiatoarea propunerii prin arhitect Mihai-Ionuț Danciu, Primăria Municipiului Vulcan – solicitantul eligibil (orice asociație sau grupare de autorități urbane cu o populaţie totală de cel puțin 50 000 de locuitori), Primăria Municipiului Lupeni, Primăria Municipiului Aninoasa, Universitatea din Petroșani, și o serie de ONG-uri printre care și AISVJ. Depunerea proiectului era pe Inițiativa ”Acțiuni Urbane Inovatoare”, finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), independent de Programele Operaționale Regionale (POR), pe tema: Locurile de muncă și competențele în economia locală. Această linie de finanțare (până la 5 milioane de euro) are ca obiectiv: furnizarea către autoritățile urbane din întreaga Europă a spațiului și a resurselor necesare în vederea testării unor idei îndrăznețe și nedemonstrate care abordează provocări urbane interconectate;
 • Parteneriatul educațional „ȘCOALA MEA, TEMELIA VIITORULUI MEU!”, Educație pentru drepturile omului – promovarea egalității de șanse, care a avut ca perioadă de desfășurare – anul școlar 2015-2016, semestrul II, a fost inițiat de prof. logoped Pleșan Niculeta, Şcoala Doctorală Universitatea din Bucureşti, (2016);
 • Un alt proiect, la care AISVJ este partener, este educativ pentru sănătate, desfășurat la Lupeni, cu finanțare extrabugetară „CAMPANIA VIAȚA – Săptămâna Altfel” (2016);
 • Tot în 2016, am depus candidatura de partener în cadrul licitației UAT MUNICIPIUL PETROŞANI pentru proiect mobilitate urbană – analiza îmbunătățirii traficului și circulației din Petroșani. Domnul Prof. univ. Septimiu Krausz și lector univ. dr. Irinel Stegar au studiat documentația, au propus un plan de acțiune și au făcut o estimare financiară;
 • A urmat o documentare, discuții ale membrilor AISVJ pentru depunerea candidaturii de partener în cadrul unui proiect finanţat din Programul Operaţional Capital Uman ce urmează a fi depus de către UAT MUNICIPIUL PETRILA și constituirea grupului de acțiune locală (GAL) Petrila. Am rămas cu …documentarea și experiența…;
 • Dar, am fost consecvenți, perseverenți și „insistenți” și am întocmit și depus dosarul pentru licitația candidaturii de partener în cadrul unui proiect finanţat din Programul Operaţional Capital Uman ce urma a fi depus de către UAT MUNICIPIUL PETROŞANI, a cărui scop era constituirea Grupului de acţiune Locală (GAL) la nivelul MUNICIPIULUI PETROȘANI și pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locală;
 • În anul 2015, am continuat parteneriatul cu Asociația Colonia Veselă (ACV) și am finalizat analiza nevoilor din cartierul Colonie – responsabilitate a asociației noastre, în care membrii ei au participat activ la elaborarea chestionarului – prof. univ. Septimiu Krausz, la culegerea datelor din teren, împreună cu studenții specializărilor sociologie și asistență socială – lector univ. dr. Irinel Stegar și Felicia Andreoni, prelucrarea datelor și prezentarea rezultatelor – prof. univ. dr. ing. Sabina Irimie și masterand Ildiko Kertesz;
 • Tot în baza acestui parteneriat un număr de 10 studenți ai Facultății de Arhitectură, Universitatea Politehnica din Timișoara au fost cazați, în perioada 6 – 11 iulie 2015, în căminele Universității din Petroșani și au realizat practica studențească cu tema „Lecturarea peisajului cultural din Depresiunea Petroșani” în cadrul ACV. Scopul acestui proiect a fost de a evalua potențialul cultural al Văii Jiului, conform Metodologiei de identificare și evaluare a peisajului elaborată în anul 2007 de către MDRAP;
 • Am inițiat un nou parteneriat între ASOCIAȚIA EUROEDUAS PETROȘANI și AISVJ PETROSANI, participând la proiectului ERASMUS+ cu titlul „Youth can do it” și diseminarea rezultatelor (discuții despre problema: tinerii și șomajul). Prof. Tetileanu Mihaela a fost coordonatorul proiectului și împreună cu Tetileanu Octavian, președinte Asociația Euroeduas, au participat la ședința Institutului Social Valea Jiului şi a Asociaţiei Institutul Social Valea Jiului, în data de 2 decembrie 2015, prezentând proiectul și rezultatele acestuia;
 • Activitatea din 2014 a vizat o acţiune caritabilă prin Proiectul de parteneriat educaţional dintre AISVJ şi Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Rudolf Steiner” Hunedoara, Filiala Lupeni;
 • „Studiul de impact social privind exploatarea resurselor de apă minerală naturală din perimetrul Runcu – judeţul Hunedoara”, a fost realizat pentru beneficiarul S.C. QUASAR S.A.. Contractul a avut valoarea de 4600 lei, iar pentru realizarea lui în ianuarie 2013, a fost solicitată doamna lector univ. dr. Irinel Stegar care a avut ca operatori de interviu 4 studente de la specializarea Sociologie;
 • În același an 2013 s-a finalizat un studiu de impact de mare anvergură ca urmare a programului nostru de a supune unei anchete sociologice pe toţi angajaţii Companiei Naționale a Huilei. Programul s-a desfăşurat pe parcursul a 10 luni, între iulie 2011 şi aprilie 2012, însumând până la urmă, 4507 interviuri. Munca de prelucrare a fost imensă, au existat 52 de dosare cu 80-115 chestionare, peste 950 de tabele pe fiecare întrebare şi dosar, care au fost în primă fază centralizate pe întrebări şi în faza a doua, centralizate pe 6 mine şi EPCVJ. Astfel, a apărut prima carte scoasă sub egida ISVJ cu titlul „Dezastrul programat al Văii Jiului” autoarea este doamna lector univ. dr. Irinel Stegar;
 • În perioada 19.03.2013 – 01.10.2013 s-a desfăşurat un proiect de voluntariat „CARTIERUL NOSTRU, NEVOILE NOASTRE”, propus şi coordonat din partea Asociaţiei, de doamna prof.univ.dr.ing. Sabina Irimie. Pentru derularea acestui proiect s-a încheiat un acord de parteneriat între ASOCIAŢIA INSTITUTUL SOCIAL VALEA JIULUI PETROŞANI şi ASOCIAŢIA COLONIA VESELĂ PETROŞANI, care este iniţiatoarea unui program de regenerare urbană a cartierului Colonie din municipiul Petroşani. Programul a inclus realizarea aproximativ a 800 de interviuri;
 • Participarea la Conferinţa Naţională de Sociologie şi Asistenţă Socială din 23-24 septembrie 2011 a lector univ. dr. Irinel Stegar și prof. univ. dr. Septimiu Krausz cu comunicarea „Reacţia angajaţilor Companiei Naționale a Huilei la pericolul pierderii locului de muncă”;
 • În anii 2010, 2011 şi 2012 s-a realizat și menținut un Consorţiu de 12-13 universităţi, ONG-uri şi firme de cercetare din Ungaria, Anglia, Belgia, Italia, Lituania, Spania, Slovacia, România, Germania şi Polonia, cu care am propus nişte teme de cercetare comune pentru pregătirea și depunerea unor proiecte cu participare internațională, pe programul FP-7, axa 82 – pe tema „Inovare socială, inegalitate socială şi sărăcie”, de exemplu „Factorii de mediu şi sărăcia”, cu efortul nemijlocit al prof. univ. dr. ing. Maria Lazăr și prof. univ. dr. ing. Sabina Irimie;
 • În anul 2010 am beneficiat de două contracte însumând 26.000 lei, la care au lucrat 12 membrii ai Asociaţiei. La contractul nr. 8017 încheiat cu Primăria Municipiului Petroşani, pe tema „Impactul proiectului Dezvoltarea domeniului schiabil în zona turistică Parâng, asupra populaţiei Municipiului”; au lucrat 10 membrii ai Asociaţiei şi 11 nemembrii ai acesteia (studenți, masteranzi şi absolvenţi de sociologie), aceştia din urmă operând interviurile şi participând la prelucrarea primară. Prezentarea rezultatelor acestui contract este postată şi pe site-ul nostru, la secţiunea „Manifestări profesionale și concluziile au fost favorabile proiectului iniţiat de Primărie, atât cele 60 de persoane juridice cât şi cele 336 persoane fizice sondate apreciind în majoritate, pozitiv obiectivele proiectului;
 • O altă acţiune concretă a făcut obiectul contractului 61/90 din 11 mai 2010, cu Primăria Petrila, în cadrul proiectului „Creşterea calităţii serviciilor furnizate de Administraţia publică locală din oraşul Petrila.” A fost vorba de seminarii de „Instruirea angajaţilor în domeniul dezvoltării durabile şi în domeniul egalităţii de şanse”, desfăşurate sub formă de cursuri şi seminarii/dezbateri în cele două domenii, participanţii reprezentându-i angajaţii Administraţiei Locale Petrila. Pregătirea (elaborarea în format electronic şi listat) şi susţinerea acestei activităţi a fost asigurată, la solicitarea nominală a Primăriei Petrila, de doi membrii ai Asociaţiei: prof. univ. dr. ing. Sanda Krausz şi lector univ.dr.soc. Irinel Stegar;
 • În anul 2009 s-a inițiat ambiţiosul proiect al unei anchete de amploare asupra tuturor angajaţilor CNH (aproximativ 11.000 persoane) în legătură cu fapte şi opinii legate de restructurarea mineritului, criza economică, rolul sindicatelor, veniturile familiei, comportamentul de consum, starea de sănătate, etc.;
 • O acţiune deosebită a reprezentat-o intenţia (conformă hotărârii A.G. din 01.04.2009) de organizare a întâlnirii cu cei 6 primari din Valea Jiului, pentru stabilirea unor posibilităţi de colaborare; din păcate, au participat doar dl. Tiberiu Iacob-Ridzi, primar al Municipiului Petroşani şi reprezentanţi ai primăriilor Lupeni şi Aninoasa;
 • Studiului „Opţiuni profesionale ale absolvenţilor de liceu” a fost solicitat de C.N.H., dar nefinalizat prin contract, subiecţii fiind 684 elevi din cele 8 licee ale Văii Jiului;
 • Organizarea dezbaterii „Posibile efecte ale crizei economico-financiare asupra situaţiei economico-sociale din Valea Jiului”;
 • O acţiune importantă a constituit-o invitarea şi prezenţa la Petroşani (în cadrul Adunării Generale din 29 mai 2009) a acad. prof. Cătălin Zamfir, Preşedintele Institutului Social Român şi a prof. univ. dr. Elena Zamfir, promotorul asistenţei sociale în România. Domniile lor au conferenţiat şi dialogat pe seama strategiilor de politici sociale naţionale şi zonale, globale şi sectoriale.

Menționăm că asociația are un sit nou în care este prezentată activitatea și publicații valoroase ale membrilor AISVJ (9 cărți).

Activitățile operative ale asociației au avut ca scop, în principal, asigurarea condiţiilor de lucru şi creşterea vizibilităţii ei. Aceste activităţi au vizat în fiecare an următoarele:

 • eliberarea de adeverințe de membru al asociației;
 • întreținerea sitului Institutului Social Valea Jiului şi cel al asociaţiei cu sprijinul nemijlocit a domnilor ing. Ivlev Iustin și ing. Pal Adrian-Lucian, cărora le mulțumim;
 • trimiterea de mesaje virtuale de felicitare cu ocazia diverselor sărbători (8 Martie, Pascale, de iarnă);
 • încheierea Actului adițional la contractul de comodat cu Univesitatea din Petroşani, pe spaţiul utilizat.

Mulţumim pe această cale conducerii Universității din Petroșani pentru suportul material al Institutului Social Valea Jiului și asociației noastre.

Mulțumim doamnelor cenzor ec. Nelia POPA și director economic ec. Ana HOHOI pentru permanenta implicare și susținere a demersurilor noastre.

În numele Consiliului Director al AISVJ mulțumim tuturor membrilor și voluntarilor noștrii pentru implicare și multe lucruri pozitive, chiar puțin materializate de-a lungul timpului, dar care poate au pregătit cadrul unei activități mai intense și vor facilita schimbarea în anul acesta.

Anul 2018 reprezintă pentru membrii AISVJ, o etapă importantă în participarea reușită la un parteneriat european și materializarea multor eforturi depuse în diverse acțiuni de-a lungul timpului. Sperăm într-o implicare mai deplină a tuturor membrilor asociației noastre în obiectivele propuse spre realizare și în numeroasele lor domenii de competență. Proiectul TRACER este începutul pentru o perioada de trei ani – până în 2022 a unor astfel de acțiuni.

 

Petroșani, 24.04.2019                                                             Consiliul Director al Asociaţiei ISVJ