INFIINTARE

Institutul Social Valea Jiului a luat formal fiinţă cu ocazia Adunării sale Generale a Institutului Social Valea Jiului, ce a avut loc la data de 6 mai 2008

Prof. univ. dr. Septimiu KRAUSZ

Înfiinţarea sa a fost precedată de acţiuni care s-au derulat în cele 4 luni anterioare.
Momentul start l-a constituit Conferinţa Naţională din 19 ianuarie 2008 a INSTITUTULUI SOCIAL ROMÂN care a avut ca obiect revigorarea activităţii acestuia prin stabilirea componenţei Consiliului Naţional al ISR, discuţii pe marginea propunerilor de modificare a statutului ISR şi adoptarea Statutului, ca şi alegerea organismelor de conducere a ISR (preşedintele şi Comitetul Executiv).
În cadrul discuţiilor privind Statutul ISR, prof. S. Krausz a propus şi ca la art.14 al.2, referitor la instituţiile partenere, în cadrul nivelului zonal, să se prevadă posibilitatea de organizare nu doar pe “zone istorice” (Banat – Crişana, Muntenia, Transilvania, Moldova, Dobrogea) ci şi pe zone/areale având o problematică specifică, ca de exemplu zona Valea Jiului.
Ulterior, la şedinţa Comitetului Executiv al ISR din 21 martie 2008, această propunere a fost adoptată şi inclusă în Statutul ISR (vezi art.6, pct.3; art.14, al.2).
În consecinţă, au fost demarate demersurile de constituire a INSTITUTULUI SOCIAL VALEA JIULUI.

1. S-a stabilit o listă provizorie a membrilor fondatori, în număr de 27, listă ce o ataşăm, ea incluzând profesia, locul de muncă şi funcţia celor în cauză. Membrii fondatori lucrează în învăţământul superior, cercetare, producţie ori în alte instituţii. Printre ei se află şi conducătorii unor importante unităţi ca Universitatea din Petroşani, Compania Naţională a Huilei, Primăria Municipiului Petroşani, Institutul Naţional de Cercetare-dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă (INSEMEX), Spitalul de Urgenţă Petroşani. Ei sunt de profesie ingineri, sociologi, economişti, medici, psihologi şi jurişti iar 60 % dintre ei posedă titlul ştiinţific de doctor.
Iniţial fiecare prezumtiv membru fondator a fost contactat personal, i s-a solicitat acordul şi a dispus de două documente (copii ale Statutului ISR şi a unei scrisori lămuritoare din partea acad. prof. Cătălin Zamfir, preşedintele ISR), prezentate pe acest site.

2. Între timp, prin amabilitatea Rectorului Universităţii din Petroşani (prof.dr.ing.Emil Pop), s-a obţinut şi sediul într-una din clădirile Universităţii, adresa sediului fiind 33 20 06 Petroşani, str.Universităţii nr.20, corp C, judeţul Hunedoara.

3. La Adunarea Generală din 6 mai 2008 de constituire a ISVJ s-a făcut o prezentare a demersurilor care au condus la aceasta şi s-au discutat posibilele proiecte de cercetare şi acţiune pe care el le-ar putea întreprinde. Şi-au expus punctele de vedere 12 participanţi, printre care Rectorul Universităţii, Primarul Municipiului, cadre didactice, cercetători şi conducători de unităţi economice.
S-a convenit ca eforturile de cercetare şi acţiune să se încadreze în tema generală privind strategii alternative de dezvoltare socială a Văii Jiului, temă în care pot fi încadrate o serie de proiecte de cercetare specifice. De altfel, membrii fondatori făcuseră anterior peste 40 de propuneri de teme de studiu, dintre care au fost selectate 17, care au fost prezentate CNH (8 teme) şi altor instituţii posibil interesate (9 teme). Dintre temele propuse, una (“Opţiuni profesionale ale liceenilor din anii terminali”) a şi fost parţial realizată printr-o anchetă ce a cuprins 1684 de elevi din cele 8 licee ale Văii Jiului. Ancheta a avut loc între 15 mai – 6 iunie 2008 iar prelucrarea primară s-a încheiat la 10 iulie 2008.

4. O a doua Adunare Generală a ISVJ a avut loc la 20 mai 2008, în cadrul ei discutându-se posibilele proiecte de studiu ale stării de sănătate în Valea Jiului şi intenţia constituirii unei Asociaţii a acelor membri fondatori pentru care participarea la Asociaţie nu constituie conflict de interese. De altfel o următoare Adunare Generală va analiza în amănunt paşii prin care se va realiza această iniţiativă.