Raportul comitetului director al Asociaţiei Institutul Social Valea Jiului pentru activitatea din 2017

Misiunea Asociaţiei Institutul Social Valea Jiului, materializată în obiectivul principal de activitate este să stimuleze cercetarea socială de excelență în Valea Jiului şi Judeţul Hunedoara, orientată pe problemele şi perspectivele comunităţii locale şi judeţene. Ținând cont de acest fapt și respectând valorile deontologice și etice ale cercetării, serviciile oferite de membrii asociației s-au desfășurat tot ca și în anii precedenți prin activitate de voluntariat.
În primul rând, la capitolul realizări de excelență evidențiem obținerea premiului Academiei Române de către autorii Septimiu Krausz şi Irinel Stegar.
Academia Română acordă în fiecare an câteva zeci de premii pentru toate domeniile (matematică, fizică, istorie, medicină, economie, etc.), purtând, fiecare, numele unei mari personalităţi a domeniului respectiv.
Pentru sociologie există două premii denumite: premiul “Dimitrie Gusti” şi premiul “Henri H. Stahl”.
Dosarul supus analizei (premiile se acordă pentru lucrări apărute cu doi ani în urmă) conţine, printre altele, C.V.-urile autorilor şi două recomandări. Cartea “Mimetismul de la obiceiuri la crima organizată” analizată de subsecţia de Sociologie, a beneficiat de onoarea de a fi recomandată de următoarele două mari personalităţi:
– acad. prof. Cătălin Zamfir, actualul preşedinte al Asociaţiei Sociologilor din România, preşedinte al Institutului Social Român şi director al Institutului de Cercetare a Calităţii Vieţii al Academiei Române;
– prof.univ.dr.ing. Nicolae Iliaş, personalitate a mineritului din România şi nu numai, deţinător a 3 mandate de Rector a Universităţii din Petroşani, membru titular al Academiei de Ştiinţe Tehnice, preşedinte al secţiei Ingineria Petrolului, Minelor şi Geonomiei a acesteia.
Autorii și membrii asociației noastre își exprimă gratitudinea faţă de personalităţile care au recomandat această carte, cât şi faţă de membri subsecţiei de Sociologie, care au selectat această lucrare pentru decernarea premiului.
Astfel, în adunarea solemnă a Academiei din 15 decembrie 2017, a fost decernat premiul „Henri H. Stahl” autorilor Septimiu Krausz şi Irinel Stegar pentru lucrarea „Mimetismul de la obiceiuri la crima organizată”, apărută la editura MatrixRom Bucureşti, sub egida şi sigla Institutului Social Valea Jiului.
În continuare, menționăm că pentru membrii asociației AISVJ anul 2017 a fost un an de tranziție spre anul aniversar 2018, când sărbătorim 10 ani de la înființarea Institutului Social Valea Jiului și a demarat acțiunea înființării AISVJ.
Momentul start l-a constituit Conferinţa Naţională din 19 ianuarie 2008 a INSTITUTULUI SOCIAL ROMÂN care a avut ca obiect revigorarea activităţii acestuia prin stabilirea componenţei Consiliului Naţional al Institutului Social Român, discuţii pe marginea propunerilor de modificare a statutului Institutului Social Român şi adoptarea Statutului, ca şi alegerea organismelor de conducere a Institutului Social Român (preşedintele şi Comitetul Executiv).
În cadrul discuţiilor privind Statutul Institutului Social Român, prof. Krausz Septimiu a propus ca la art.14 al.2, referitor la instituţiile partenere, în cadrul nivelului zonal, să se prevadă posibilitatea de organizare nu doar pe “zone istorice” (Banat – Crişana, Muntenia, Transilvania, Moldova, Dobrogea), ci şi pe zone/areale având o problematică specifică, ca de exemplu zona Valea Jiului. Ulterior, la şedinţa Comitetului Executiv al Institutului Social Român din 21 martie 2008, această propunere a fost adoptată şi inclusă în Statutul Institutului Social Român (vezi art.6, pct.3; art.14, al.2).
În consecinţă, au fost demarate demersurile de constituire a INSTITUTULUI SOCIAL VALEA JIULUI.
La Adunarea Generală din 6 mai 2008 de constituire a ISVJ s-a făcut o prezentare a demersurilor care au condus la aceasta şi s-au discutat posibilele proiecte de cercetare şi acţiune pe care membrii institutului le-ar putea întreprinde. Şi-au expus punctele de vedere 12 participanţi, printre care Rectorul Universităţii, Primarul Municipiului, cadre didactice, cercetători şi conducători de unităţi economice.
Acum, după 10 ani, ca semn de prețuire și recunoștință evidențiem LISTA MEMBRILOR FONDATORI AI INSTITUTULUI SOCIAL VALEA JIULUI:
• Prof. univ. dr. ec. Gheorghe ANA – Universitatea din Petroşani (decedat)
• Inginer Bujor BOGDAN – Manager Complexul turistic “Groapa Seacă”
• Inginer Daniel BOTEANU – Compania Naţională a Huilei
• Prof. univ. dr. ing. Ioan DUMITRESCU – Universitatea din Petroşani
• Psiholog Elena FILIP – SALVAMIN Petroşani
• Lector univ. dr. ec. Alina FLEŞER – Universitatea din Petroşani
• Dr. ing. Tiberiu IACOB – RIDZI – Primar Municipiul Petroşani
• Prof. univ. dr. ing. Sabina IRIMIE – Universitatea din Petroşani
• Psiholog Lucia KOVACS – şef laborator SALVAMIN Petroşani
• Medic Imre KÖRÖZSI – Spitalul de Urgenţă Petroşani (pens.)
• Prof. univ. dr. ing. Sanda KRAUSZ – Universitatea din Petroşani
• Prof. univ. dr. Septimiu KRAUSZ – Universitatea din Petroşani (pens.)
• Prof. univ. dr. ing. Maria LAZĂR – Universitatea din Petroşani
• Dr. ing. Constantin LUPU – Director general INSEMEX
• Prof. univ. dr. ec. Mariana MAN – Universitatea din Petroşani
• Jurist Adrian NEGOE – Secretar al Primăriei Petroşani
• Psihosociolog Loredana PÂRVU – Compania Naţională a Huilei
• Conf. univ. dr. soc. Ion PÂRVULESCU – Universitatea din Petroşani
• Lector univ.drd. Mircea PETRINI – Universitatea din Petroşani
• Prof. univ. dr. ing. Emil POP – Rector, Universitatea din Petroşani
• Lector univ. dr. Mircea PREDA – Universitatea din Petroşani
• Medic Alexandrina REMESCU – Manager general, Spitalul de Urgenţă Petroşani
• Lector univ. dr. soc. Irinel STEGAR – Universitatea din Petroşani
• Inginer Oana STOICUŢA – Compania Naţională a Huilei
• Dr. ing. Daniel SURULESCU – Director general, Compania Naţională a Huilei Petroşani
• Dr. ing. Benor VOICESCU – Compania Naţională a Huilei Petroşani (pens.)
• Psihosociolog Ciprian VREME – INSEMEX Petroşani.
O altă acțiune în care asociația noastră a fost implicată activ, prin mai mulți membrii ai săi, a fost cea a proiectului educaţional extrabugetar, realizat în parteneriat și intitulat: “DE LA INIMĂ….LA INIMĂ”
Coordonatori: prof. Drăgoi Eugenia, prof. Soaca Erika, prof.univ.dr.ing. Irimie Sabina – Institutul Social Valea Jiului, prof. Mogoș Petronela, Dr. ing. psih. Elena Filip-Cabinet Individual de Psihologie, Director Asociație Dumitrașcu Angela.
Prin acest proiect s-a dorit să se trezească interesul copiilor, dar şi al părinţilor, pentru ceea ce este frumos, normal şi firesc, astfel încât să dovedim nouă şi apoi celor din jurul nostru, că putem să dăm dovadă de omenie şi bunătate chiar şi în vremuri mai puţin favorabile aşa cum sunt cele pe care le traversăm acum.
Astăzi, mai mult ca oricând, trebuie să-i invăţam pe copiii noştri valorile democraţiei autentice şi faptul că nu putem trăi decât în comuniune cu cei din jurul nostru, mulţi având nevoie de sprijin şi înţelegere.
Copilul trăiește o diversă gamă de emoţii şi sentimente pe care suntem datori să le cultivăm şi să le amplificăm, oferindu-i o bogată experiențăde viață. Astfel, unul dintre obiectivele prioritare ale şcolii și familiei este educarea acestora în spiritul omeniei şi generozităţii. Atât bucuriile cât şi necazurile celor din jur, trebuie să îi facă să vibreze şi să reacţioneze corespunzător. In acest sens s-a conceput şi dezvoltat un proiect de implicare a copiilor din clasele a III-A și preșcolari în acţiune social comunitară intitulată “De la inimă….la inimă”. Cu acest prilej s-a dorit aducerea unei raze de soare şi bucurie în sufletele unor copii cu o situaţie materială mai puţin bună. Proiectul a fost primit cu bucurie de copii şi părinţii lor precum şi de cadrele didactice implicate .
Activitățile proiectului încercă să deschidă sufletul copiilor spre activităţi caritabile, cât şi atragerea unor sponsori (pe cât posibil), pentru ajutorarea unor copii mai puţin favorizaţi. Proiectul a demarat în luna noiembrie, când gândul şi inima au fost spre cei mai puţin fericiţi decât noi. Numai iubirea este cea care ne sporeşte încrederea în cei din jur, dar acest lucru implică şi sacrificii. Tot ce ne-am propus s-a concretizat în acest parteneriat în care am reuşit să implicăm mai mulţi factori.
Prin urmare, scopul proiectului a fost: contribuţia la întrajutorarea unor copii din mediul rural; schimbarea mentalităţii şi atitudinii faţă de comunitatea rurală; cunoaşterea valorilor morale creştine.
Obiectivele stabilite în proiect sunt:
– promovarea ideii de”a face daruri” printre copii;
– sensibilizarea adulţilor;
– ajutorarea unor copii din mediul rural;
– participarea lor la o acţiune comună în cadrul școlii.
Grupul ţintă a fost constituit din: părinţi, cadre didactice, elevii clasei a III-a și preșcolari. Ca metode şi procedee utilizate în proiect au fost: -comunicarea, -schimbul de idei, -lucru în echipă.
Durata proiectului a fost de două luni-noiembrie-decembrie 2017.
Pentru membrii AISVJ, anul 2017 s-a încheiat prin pregătirea unei propuneri de proiect în parteneriat pe Inițiativa ”Acțiuni Urbane Inovatoare”, finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), independent de Programele Operaționale Regionale (POR), pe tema: Locurile de muncă și competențele în economia locală. Depunerea urmând a avea loc în anul 2018.
Această linie de finanțare (până la 5 milioane de euro) are ca obiectiv: furnizarea către autoritățile urbane din întreaga Europă a spațiului și a resurselor necesare în vederea testării unor idei îndrăznețe și nedemonstrate care abordează provocări urbane interconectate. Partenerii: Asociația Comitetului de Inițiativă Valea Jiului – inițiatoarea propunerii prin arhitect Mihai-Ionuț Danciu, Primăria Municipiului Vulcan – solicitantul eligibil (orice asociație sau grupare de autorități urbane cu o populaţie totală de cel puțin  50 000 de locuitori), Primăria Municipiului Lupeni, Primăria Municipiului Aninoasa, Universitatea din Petroșani, și o serie de ONG-uri printre care și AISVJ.
Scopul proiectului este inventarierea resurselor locale și a modului în care acestea pot fi utilizate pentru:
● generarea unei economii locale circulare bazată pe cunoaștere;
● menținerea capitalului uman creativ prin oportunități sporite;
● cooperarea celor patru categorii de actori locali: administrație locală, antreprenori, comunitatea științifică și societatea civilă.

Ca în fiecare an, activitățile operative ale asociației au avut ca scop, în principal, asigurarea condiţiilor de lucru şi creşterea vizibilităţii ei. Aceste activităţi au vizat în anul 2017 următoarele:
– întreținerea sitului Institutului Social Valea Jiului şi cel al asociaţiei cu sprijinul nemijlocit a domnul ing. Ivlev Iustin și a ing. Pal Adrian. Trebuie subliniat efortul comun în crearea în paralel a unui sit nou, într-o grafică mult mai dinamică;
– trimiterea de mesaje virtuale de felicitare cu ocazia diverselor sărbători (8 Martie, Pascale, de iarnă);
– încheierea Contractului de comodat cu Univesitatea din Petroşani, pe spaţiul utilizat de asociație, pentru anul 2018.
Mulţumim pe această cale conducerii Universității din Petroșani pentru suportul material al Institutului Social Valea Jiului și asociației noastre.
Mulțumim doamnelor cenzor ec. Nelia POPA și director economic ec. Ana HOHOI pentru permanenta implicare și susținere a demersurilor noastre.
În numele Comitetul Director al Asociaţiei ISVJ cât și în nume personal, mulțumim tuturor membrilor și voluntarilor noștrii pentru implicare și multe lucruri pozitive, chiar puțin materializate în 2017, dar care poate au pregătit cadrul unei activități mai intense și vor facilita schimbarea în anul acesta.
În anul 2018 ne menținem propunerile nematerializate și adaugăm următoarele acţiuni în acord cu anul aniversar pe care-l omagiem:
– Ședință solemnă de aniversare a 10 ani de activitate a ISVJ, poate în contextul aniversării a 70 de ani de învățământ universitar la Petroșani, în 10 mai 2018; Invitați speciali: acad. prof. Cătălin Zamfir, preşedinte al Asociaţiei Sociologilor din România și prof. dr. Elena Zamfir, Universitatea București.
– Prezentarea autorilor Septimiu Krausz şi Irinel Stegar și a activității domniilor lor, care au obținut pentru prima dată în învățământul universitar petroșenean un premiul al Academiei Române;
– Formarea de parteneriate puternice între ONG-uri și firme private;
– Scrierea de proiecte și depunerea documentației pentru fonduri europene, guvernamentale, etc.
– Analiza nevoilor oamenilor de afaceri din Valea Jiului.
Anul 2017 a ȋnsemnat, pentru membrii AISVJ, un an al recunoașterii la nivel național, dar și multe eforturi nematerializate în activități și rezultate concrete. Totuși ne dorim o implicare mai deplină a tuturor membrilor asociației noastre în obiectivele propuse spre realizare și în numeroasele lor domenii de competență.

28.03.2018 Consiliul Director al Asociaţiei ISVJ