Raportul Comitetului Director asupra Activităţii Institutului şi Asociaţiei în anul 2011

Anul 2011 a fost pentru Asociaţia noastră, unul mai puţin benefic sub aspectul finanţării (al contractelor), dar mai pronunţat sub aspectul voluntariatului. Dacă în 2010 am beneficiat de două contracte însumând 26.000 lei, la care au lucrat 12 membrii ai Asociaţiei (plus 11 nemembrii ai acesteia, în majoritate studenţi şi masteranzi), în 2011 singurele noastre venituri au constat din cotizaţii şi o sponsorizare de 6000 lei.

Ambiţiosul proiect de a intervieva pe toţi angajaţii CNH în privinţa reacţiei lor la criza economico-financiară s-a “poticnit” la începutul lui 2010 din lipsa unor aprobări, angajaţii de la Uricani, Lupeni, Paroşeni, Vulcan şi EPCVJ ne fiind intervievaţi până la primirea aprobărilor. Doresc să remarc în mod deosebit faptul că în condiţiile în care sponsorizarea era doar o promisiune vagă, interviurile au început în regim de voluntariat absolut, în ianuarie 2011, la E.M. Uricani. Este meritul exclusiv al doamnei prof.dr.ing. Sabina Irimie care s-a deplasat câteva săptămâni la Uricani şi Lupeni iar apoi a cooptat la această acţiune şi două masterande (Maria Stoica şi Elena Marinescu). Dânsele au realizat interviurile la E.M.Uricani, E.M.Lupeni, E.M.Paroşeni şi E.M.Livezeni. Când, după două luni, am obţinut sponsorizarea pentru care ne exprimăm toată gratitudinea, am folosit-o exclusiv pentru remunerarea acestei activităţi. La EPCVJ, doamna lector dr. Irinel Stegar a realizat interviurile ajutată de masterandele Raluca Stănescu şi Mihaela Nimiţan, autoarele lor fiind retribuite din aceeaşi sumă obţinută prin sponsorizare; adaug faptul că suma de 6000 lei este normal insuficientă pentru a realiza peste 3500 de interviuri, la preţurile practicate pe piaţa sondajelor.

Deşi aveam din anul acesta 714 interviuri de la mina Livezeni, am decis să prelucrăm în prima etapă informaţiile de la E.M.Uricani (389 chestionare), E.M.Lupeni (1114), E.M.Paroşeni (284), E.M.Vulcan (755) şi EPCVJ (268), deci situaţia pe aripa vestică a Văii Jiului, în total de 2810 subiecţi.

Prelucrarea primară a fost făcută sub conducerea doamnei lector univ.dr. Irinel Stegar, într-o etapă a practicii studenţeşti şi sperăm că şi prelucrarea celei de a doua părţi (E.M.Livezeni, E.M.Petrila şi E.M.Lonea) să poată fi făcută cam la fel.

Între timp (ianuarie – martie 2010) am pregătit o amplă documentaţie pentru a aplica la un proiect european (“Sărăcia provocată de mediu”), la care nu am câştigat. Acum pregătim în cadrul unui consorţiu de 12 instituţii din Ungaria, Anglia, Belgia, Italia, Lituania, Spania, Slovacia, România, Germania şi Polonia, un nou demers de acelaşi gen pe tema “Inovare socială, inegalitate socială şi sărăcie” (proiectul FP7, axa 82); în cadrul acestui consorţiu, asociaţia noastră este singurul reprezentant al României.

Închei această sumare prezentare a activităţii Asociaţiei informând că am participat la Conferinţa Naţională de Sociologie şi Asistenţă Socială (23-24 septembrie 2011) unde pe lângă o prezentare în plen, s-a susţinut şi o comunicare (Irinel Stegar, Septimiu Krausz “Reacţia angajaţilor Companiei Naţionale a Huilei la pericolul pierderii locului de muncă”) în cadrul secţiei “Răspunsul politicilor sociale la criză”. Această comunicare, care conţine o parte a rezultatelor pe cele 2810 interviuri, este prezentată pe site-ul nostru, la secţia “Manifestări profesionale”.

07.01 2012

Preşedintele Asociaţiei Prof. Septimiu Krausz