Raportul Comitetului Director asupra Activităţii Institutului şi Asociaţiei în anul 2014

În trendul ultimilor ani de scădere a activităţii AISVJ se înscrie şi cea desfăşurată în anul 2014.
Domnului Prof.univ.dr. Septimiu Krausz în Raportul asociaţiei pe anul 2013 sublinia: “Suntem nevoiţi să constatăm că probleme de mare gravitate, ce pun în cauză însăşi destinul Văii Jiului nu interesează pe nimeni dintre decidenţii centrali sau locali”, din păcate această stare de fapt s-a perpetuat şi în 2014.
Căutând o explicaţie am găsit o nouă întrebare pusă de acesta dată la nivel central, care pentru noi poate fi un răspuns. În “Raportul de evaluare – Politica statului privind ONG în România, 2013” se descrie evoluţia şi starea actuală a politicii statului cu privire la ONG – urile din ţara noastră. Autorii raportului Mihai Lisetchi şi Viorel Micescu îşi pun întrebarea de ce nu se regăseşte acest tip de abordare a parteneriatelor şi cu implicarea ONG-urilor într-un mod mai consistent în practica curentă a rezolvării problemelor comunitare.
Avantajele derulării de parteneriate între ONG – uri, ca actori importanţi în societatea civilă, economică şi administraţia publică în rezolvarea unor probleme ale comunităţii enumerate în raport – inventariate şi recunoscute de către reprezentanţii ambelor părţi: accesul la resurse complementare ceea ce determină: creşterea capacităţii de acţiune a partenerilor dincolo de o însumare aritmetică, sporirea credibilităţii şi câştigul de imagine al partenerilor, precum şi beneficiul social obţinut prin instituirea unor modele pozitive în comunitate, sunt cunoscute, apreciate, dar NU apar datorită, în esenţă, tocmai inexistenţelor acestor parteneriate
Concret activitatea din 2014 s-a limitat la două direcţii de acţiune:
– una de desfăşurare a acţiunii caritabile din Proiectul de parteneriat educaţional dintre AISVJ şi Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă “Rudolf Steiner” Hunedoara, Filiala Lupeni;
– a două de logistică (activităţi operative).
Pentru pregătirea parteneriatului cu Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă “Rudolf Steiner” Hunedoara, Filiala Lupeni în cadrul şedinţei din 10 decembrie 2014 am stabilit modalitatea de acţiune şi am strâns fondurile, sub formă de donaţii, care au asigurat celor 49 de copii din centru câte un pachet de sărbători în valoare de 22 lei fiecare. Astfel, s-au donat 1130 de lei şi s-au cheltuit 1078 de lei, restul de 52 lei intrând în contul asociaţiei.
Mulţumim membrilor asociaţiei care au făcut posibilă acestă acţiune: prof. univ. dr. ing. Sanda KRAUSZ, prof. univ. dr. Septimiu KRAUSZ, lector univ. dr. soc. Irinel STEGAR, cenzor ec. Nelia POPA, director economic ec. Ana HOHOI, psihosociolog dr. ing Elena FILIP, economist Cristina OSVATH, psihosociolog Nicoleta PLEŞAN, ing. Rodica BODESCU, profesor soc. Anca DREGHICI, prof. univ. dr. ing. Maria LAZĂR, medic Alexandrina REMESCU, conf. univ. dr. ec. Claudia ISAC, prof. univ. dr. ing. Ioan DUMITRESCU, sociolog Maria STOIAN, economist Elena MARINESCU şi prof. univ. dr. ing. Sabina IRIMIE. De asemenea, urăm bun venit și le mulţumim voluntarilor acestei acţiuni: masteranzilor ec. Cristina SUCIU şi sociolog Paul TIVDĂ, ei contribuind şi cu sume de bani la donaţii.
Emoţiile şi bucuria au însoţit ziua de 15 12 2014, când cadrele didactice şi elevii au organizat un spectacol cu colinde pentru membrii asociaţiei. Evenimentul a fost mediatizat de Angella Dumitraşcu într-un ziar local.
Dintre activităţile operative amintim:
– Refacerea sitului Institutului Social Valea Jiului şi cel al asociaţiei cu sprijinul nemijlocit al doamnei Prof.univ.dr. Sanda Krausz şi a domnului Prof.univ.dr. Septimiu Krausz care au avut concepţia şi au asigurat materialele care au fost încărcate pe sit de domnul ing. Paul Cristea;
– Încheierea contractului de comodat cu Univesitatea din Petroşani, pe spaţiul utilizat, până în noiembrie 2015.
– Crearea unui registru de evidenţă intrări-ieşiri;
– Întocmirea contractelor de voluntariat;
– Eliberarea de adeverinţe, certificate de voluntar;
– Apariţia felicitărilor din partea membrilor ISVJ şi AISVJ cu ocazia principalelor evenimente (8 Martie, sărbătorile Pascale, sărbătorile de iarnă) în mass media locală cu ajutorul doamnei soc. Anca Dreghici.
Aceste activităţi au avut ca scop, în principal, asigurarea condiţiilor de desfăşurare a activităţii şi creşterea vizibilităţii asociaţiei.
În anul 2015 ne propunem următoarele acţiuni:
– Prospectarea nevoilor şi întocmirea de studii de cercetare sociologică solicitate;
– Înscrierea în catalogul societăţii civile – baza de date ONG-uri din România;
– Constituirea de ateliere de lucru: unul pe consiliere în carieră, altul de dezvoltare personală;
– Accesarea de fonduri destinate ONG-urilor, de exemplu: FDSC- fondul de dezvoltarea a societăţii civile;
– Înscrierea în Federaţia VOLUM, pentru dezvoltarea programelor de voluntariat;
– Realizarea unui program intership în cadrul asociaţiei pentru crearea cadrului şi capacitarea mai multor voluntari.
25.02.2015 Comitetul Director al Asociaţiei ISVJ