Raportul Comitetului Director Asupra Activităţii Institutului şi Asociaţiei în anul 2015

În societatea modernă există trei sectoare de activitate: sector public, sector orientat spre obţinerea profitului şi sector nonprofit. Locul și rolul organizațiilor neguvernamentale în societatea românească a devenit de-a lungul celor peste 25 de ani de democrație din ce în ce mai vizibile și necesare, datorită situațiilor complexe socio-economice și a implicării active a acestora.

Activitatea AISVJ desfășurată în anul 2015 se înscrie și ea în acest tipar – implicare activă, non-profit și voluntariat, remarcând un ușor reviriment/înviorare față de anul precedent. Astfel, ne înscriem în procentul de 7,5 % ONG din România, care au ca domeniu de activitate- educaţie, învăţământ, cercetare, conform analizei Fundaţiei pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, 2010.

Trendul activității – ușor ascendent are câteva motive/ explicații:

– existența parteneriatelor pentru rezolvarea problemelor comunitare și a unor proiecte ale altor asociații, care ne-au angajat ca parteneri în diverse acțiuni la care au participat membrii asociației noastre;

– anul electoral 2016, care se apropia;

– suportul material al Universității din Petroșani, în asigurarea condițiilor pentru derularea unor parteneriate (asigurare cazare studenți în cămine, sălii de desfășurare conferință de proiect, etc.)

În anul 2015, am continuat parteneriatul cu Asociația Colonia Veselă (ACV) și am finalizat analiza nevoilor din cartierul Colonie – responsabilitate a asociației noastre, în care membrii ei au participat activ la elaborarea chestionarului – prof. univ. Septimiu Krausz, la culegerea datelor din teren, împreună cu studenții specializarilor sociologie și asistență socială – lector univ. dr. Irinel Stegar și Felicia Andreoni, prelucrarea datelor și prezentarea rezultatelor – prof. univ. dr. ing. Sabina Irimie și masterand Ildiko Kertesz. Rezultatele au fost prezentate în ședinţa Institutului Social Valea Jiului şi a Asociaţiei Institutul Social Valea Jiului din data 30 septembrie 2015.

Tot în baza acestui parteneriat un număr de 10 studenți ai Facultății de Arhitectură, Universitatea Politehnica din Timișoara au fost cazați, în perioada 6 – 11 iulie 2015, în căminele Universității din Petroșani și au realizat practica studențească cu tema “Lecturarea peisajului cultural din Depresiunea Petroșani” în cadrul ACV. Scopul acestui proiect a fost de a evalua potențialul cultural al Văii Jiului, conform Metodologiei de identificare și evaluare a peisajului elaborată în anul 2007 de către MDRAP.

Am inițiat un nou parteneriat între ASOCIAȚIA EUROEDUAS PETROȘANI și AISVJ PETROSANI, participând la proiectului ERASMUS+ cu titlul “Youth can do it” și diseminarea rezultatelor (discuții despre problema: tinerii și șomajul). Prof. Tetileanu Mihaela a fost coordonatorul proiectului și împreună cu Tetileanu Octavian, președinte Asociația Euroeduas, au participat la ședința Institutului Social Valea Jiului şi a Asociaţiei Institutul Social Valea Jiului, în data de 2 decembrie 2015, prezentând proiectul și rezultatele acestuia. Conferința organizată de asociația noastră împreună cu Universitatea din Petroșani s-a bucurat de participarea a peste 50 de persoane din mediul academic, instituții cu responsabilități în domeniul pieței muncii, participanți în proiect din țară și străinătate. Asociația noastră, ca urmare a participării în proiect a primit 100 de reviste și două casete de promovare conținând filmul derulării întregului proiect.

De asemenea, între activitățile asociației se însciu mai multe cercetări tip sondaje electorale din Petroșani, Aninoasa, Vulcan și Uricani, efectuate de doamna lector univ. dr. Irinel Stegar.

Logistica privind divese activități operative ale asociației a vizat:

– înscrierea de noi membrii: Conf. univ. dr. ing. Dunca Emilia, Conf. univ. dr. ec. Isac Claudia, Șef lucrări dr. ing Danciu Ciprian Gheorghe, Prof. pshihosociolog Mihăiasă Maria);

– eliberarea de adeverințe de membru al asociației;

– trimiterea spre mass media a mesajelor de felicitare cu ocazia diverselor sărbători (8 Martie, Pascale, de iarnă).

În speranță menținerii trendului crescător al activității membrilor asociației noastre în domeniul activism civic și a implicării în cât mai multe proiecte ne propunem o abordare proactivă și mai multe parteneriate prin care să soluționăm măcar o parte din marile probleme ale Văii Jiului.

06.04.2016                                                                                         Comitetul Director al Asociaţiei ISVJ