RAPORTUL COMITETULUI DIRECTOR_2020-21 04 2021

RAPORTUL CONSILIULUI DIRECTOR

AL ASOCIAŢIEI INSTITUTUL SOCIAL VALEA JIULUI

PENTRU ACTIVITATEA DIN 2020

 

            De peste 10 ani Asociaţia Institutul Social Valea Jiului (AISVJ), înființată în  anul 2009 a inițiat și susținut cercetarea socială în Văii Jiului.

Deși anul 2020 a fost un an atipic, pentru întreaga omenire, datorită pandemiei Covid-19, membrii AISVJ și-au continuat activitatea, adaptându-se noi situatii, astfel că după luna martie „on-line” a devenit o permanență.

În anul 2020 activitatea membrilor AISVJ s-a concentrat pe realizarea sarcinilor din pachetele de lucru ale proiectului TRACER. AISVJ fiind implicată, la nivel european, în tranziția către sisteme energetice durabile.

Proiectul STRATEGII INTELIGENTE PENTRU TRANZITȚIA REGIUNILOR INTENSIV CARBONIFERE (TRACER) Coordonat de firma WIP Renewable Energies, Germania – manageri de proiect Rainer Janssen și Rita Mergner, a primit finanțare din partea Uniunii Europene prin Programul Orizont 2020 pentru cercetare și inovare, grant nr. 836819.

Regiunile vizate sunt: Regiunea Luzația (Brandenburg DE40 și Dresda DED2 – Germania); Macedonia de Vest (EL53 – Grecia), Țara Galilor (UKL1, UKL2 – Marea Britanie); Regiunea de Sud-Est (BG34 – Bulgaria); Valea Jiului, Regiunea de Vest (RO42 – România); Regiunea Kolubara (Serbia); Regiunea Donețk (Ucraina); Silezia Superioară (PL22 – Polonia); Boemia de Nord-Vest (CZ04 – Republica Cehă).

Partenerii din Romania sunt ISPE PROIECTARE și CONSULTANȚĂ (ISPE) împreună cu Asociația INSTITUTUL SOCIAL VALEA JIULUI (AISVJ) alături de partenerii europeni în cadrul consorțiului coordonat de către WIP Renewable Energies din Germania, care include 15 membrii din 12 țări. Durata proiectului: aprilie 2019 – martie 2022 inițial și datorită pandemiei Covid-19 cu prelungire încă 6 luni (42 luni) – final sept. 2022.

Scopul proiectului TRACER este de a sprijini 9 regiuni intensiv carbonifere din Europa în vederea elaborării sau actualizării Strategiilor regionale de Cercetare-Inovare (C&I), pentru a facilita tranziția către sisteme energetice durabile.

Proiectul Tracer are opt pachete de lucru (fig. 1), AISVJ fiind implicată în șapte dintre acestea, primul fiind managementul de proiect aparține coordonatorului consorțiului firma WIP Renewable Energies din Germania.

La începutul anului 2020 s-a finalizat pachetul de lucru 2, depus și aprobat de UE și afișat pe situl proiectului, în cadrul platformei de bune practici (https://tracer-h2020.eu, https://tracer-h2020.eu/best-practice-platform). Astfel, s-au elaborat sub coordonarea AISVJ 11 Bune practici pentru domeniul piața muncii, social și turism (fig 2).

Raport privind rezultatele, lecțiile învățate și ghidul pentru tranziția regiunilor intensiv carbonifere, livrabilul D 2.7, depus în martie 2020 prezintă următoarele aspecte principale:

  • majoritatea programelor de instruire nu au un calcul real al impactului. Feedbackul include stabilirea unor obiective măsurabile: mii de oameni din zonele miniere intensive de cărbune au fost instruiți și recalificați, dar câți au fost angajați și folosesc noile abilități?
  • lecții învățate:

-procesele de tranziție de succes (Lusatia, Germania; Limburg, Olanda etc.) arată un acord unanim, implicare, colaborare și coerență în acțiunile tuturor părților interesate;

 

Fig. 1

 

Fig. 2