Asociația Institutul Social Valea Jiului, în parteneriat cu Primăria Orașului Petrila, Primăria Municipiului Vulcan și partenerul academic Universitatea din Petroșani, au deosebita plăcerea de a vă invita la conferința de deschidere a proiectului Hunedoara civică 2021-2022, care va avea loc joi, 24 noiembrie 2022, ora 11:00, la Universitatea din Petroșani, sala de conferințe a Bibliotecii Universitare.

Proiectul Hunedoara civică 2021-2022, este un proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 și are ca obiectiv general creşterea capacităţii ONG-urilor şi partenerilor sociali din Petrila şi Vulcan de a se implica în formularea şi promovarea dezvoltării durabile la nivel local.

În cadrul proiectului:

  • Va fi elaborată o metodologie de evaluare a nevoilor de implicare în formularea şi promovarea dezvoltării la nivel local a ONG-urilor şi partenerilor sociali la nivelul de UAT-uri Petrila şi Vulcan.
  • Va fi întocmit un raport privind soluţiilor pentru creşterea capacităţii ONG-urilor şi a partenerilor sociali în formularea şi promovarea dezvoltării la nivel local
  • Vor fi organizate grupuri civice formate din ONG-uri (inclusiv reprezentanţi ai structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, ai camerelor de comerţ) şi reprezentanţi ai partenerilor sociali (patronate şi sindicate), pentru monitorizarea si evaluarea strategiilor de dezvoltare locală.
  • Vor fi organizarte dezbateri publice privind strategiile de dezvoltare durabilă a UAT-uri Petrila şi Vulcan.
  • Vor fi organizate sesiuni de instruire privind principiile dezvoltării durabile, metode şi instrumente de monitorizare a legiferării locale şi advocacy (dialog şi reprezentare instituţională)
  • Va fi dezvoltat un manual ce va cuprinde instrumente de monitorizare şi evaluare independentă a politicilor şi strategiilor la nivel local, proceduri de interacţiune cu autorităţile şi instituţiile administraţiei publice
  • Va fi elaborat un studiu al nivelului de transparenţă instituţională la nivelul de UAT-uri Petrila şi Vulcan și va fi instrumentalizat barometrul comparativ al percepţiei grupurilor civice privind dezvoltarea durabilă

În speranță că proiectul nostru prezintă interes pentru dumneavoastră vă rugăm să participați împreună cu noi la acest eveniment. Prezența dumneavoastră ne onorează având în vedere importanța rolului dumneavoastră în comunitatea locală.

Avem rugămintea de a confirma participarea la adresa evenimente@hunedoaracivica.ro până miercuri, 23 noiembrie 2022.

Agendă:

11.00 -11.30: Primire și înregistrare participanți

11.30 – 12.30: Deschiderea conferinței, prezentarea părților implicate și a proiectului

12.30 – 13.30: Prezentarea experiențelor în monitorizarea, evaluarea strategiilor de dezvoltare locală și implicarea actorilor locali (inclusiv intervenții din sală)

13.30 – 14.30: Prânz

 

Președinte Asociație ISVJ

Prof. univ. dr. ing. Irimie Sabina

Manager proiect drd. Răuță Radu

Continue reading “”